Vybrané zajímavosti navíc leží na pěti stezkách, po kterých se lze za pomoci interaktivní mapy projít nejen historickým jádrem města.

LAM podrobně mapuje celkem sto objektů. „Poměrně striktně jsme se museli zamýšlet, které objekty vybereme. Adeptů bylo více. Nakonec jsme vybírali tak, abychom zmapovali reprezentativní vzorky od roku 1900 do současnosti,“ prozradila Anna Šubrtová, odborná garantka projektu. Stavby a veřejná prostranství navíc bylo nutné vybírat tak, aby od sebe nebyly příliš vzdálené a mohly vzniknout naučné stezky.

V celém souboru se objevují místa známá, ale i mnohdy zapomenutá. Přesto velmi hodnotná. „Jedná se například o Komenského náměstí, které změnilo tvář města. V kině Sokol je v interiéru řada velmi zdařilých designových kousků od význačného tvůrce Jaroslava Šusty, na které jsme chtěli upozornit,“ dodala Anna Šubrtová.

ZÁJEM Z CELÉHO SVĚTA
Projekt vznikl díky městské galerii, která nad ním převzala odbornou garanci. Litomyšl se stala teprve třetím městem po Brnu a Plzni, kde něco podobného funguje. „Je to mimořádný projekt, který má sledovanost z celého světa,“ sdělil starosta Litomyšle Radomil Kašpar. Data ze zkušebního provozu jeho slova potvrzují. Během jednoho měsíce navštívilo stránky projektu více než 1500 lidí z celého světa: z Francie, Slovenska, ale i Peru. Z České republiky LAM nejvíce zajímá obyvatele Prahy a Litomyšle.

Nový projekt je zaměřený na individuální turistiku s mobilem v ruce. Není však určený pouze pro laiky. „Pozitivní zpětné reakce máme od odborníků z řad historiků i architektů, ale také od místních občanů,“ sdělila ředitelka městské galerie Dana Schlaichertová.

Základ databáze Litomyšlského architektonického manuálu tvoří texty, které popisují nejen význam a architektonické či umělecké pojetí vybraných objektů, ale informují také o jejich historii a okolnostech vzniku s cílem upozornit na jejich kvality.

DATABÁZI DOPLŇUJÍ
Texty přibližují také životní osudy a dílo tvůrců architektů, architektonických ateliérů či výtvarných umělců. Mají spíše odborný charakter, jsou však snadno pochopitelné pro širokou veřejnost. Jejich nedílnou součástí jsou i odkazy na související literaturu a prameny. Jednotlivé medailony doprovází navíc obrazová příloha čítající celkem 2548 položek. Jedná se o plány a a fotografie, které jsou opatřené popiskami.

Celá databáze je živou záležitostí. Neustále do ní přibývají nové fotografie, ale také plány. Odborný tým spolupracuje s majiteli vybraných objektů, kteří pátrají ve svých archivech a na půdách a přinášejí nové informace, fotografie i plány budov. Současné vyobrazení jednotlivých míst zajišťuje fotografka Nikol Tláskalová a vše je tak jednotné.

Jako vedlejší produkt vznikly pohlednice s detaily jednotlivých míst, které jsou k dispozici zdarma. „V další fázi projektu připravujeme tištěné průvodce, audionahrávky a také orientační značení ve veřejném prostoru. Každé z vybraných míst bude označeno značkou,“ prozradila Dana Schlaichertová.

Projekt vznik za podpory ministerstva kultury a také města. V minulém týdnu byly zajištěny finanční prostředky na druhou fázi projektu. Jak bude nakonec LAM veliký, nikdo neví. Nápady odbornému týmu rozhodně nechybí.