Města ve svitavském okrese chtějí likvidovat zelený odpad ze zahrádek. Plánují vybudování kompostáren.

Ve Svitavách, Poličce i Moravské Třebové by do budoucna měly vzniknout kompostárny. Vedoucí odboru životního prostředí ve Svitavách Marek Antoš přiznal, že plánují separaci zeleného odpadu ze zahrad. „V současné době sběr biologického materiálu funguje. Občané ho mohou dovézt do sběrného dvora. Kompostárnou chceme vytvořit podmínky pro to, abychom mohli přijmout jakékoliv množství tohoto odpadu,“ uvedl Marek Antoš.

Zařízení pro likvidaci odpadu ze zahrádek plánují také v Moravské Třebové. „Máme již připravené podklady včetně projektu. Rozpočet činí zhruba deset milionů korun,“ řekl Karel Musil z odboru rozvoje města v Moravské Třebové. O kompostárně uvažují rovněž v Poličce. „V současné době řešíme projektovou dokumentaci. Pokud vše dobře dopadne, mohla by stát výhledově do tří nebo čtyř let,“ sdělil Jiří Coufal z poličského odboru životního prostředí. Bez dotací by ale města do projektů zřejmě nešla. Podobné stavby jsou totiž velice nákladné. „Čekáme, až Státní fond životního prostředí vypíše dotační titul. Evropská unie na kompostárny přispívá devadesáti procenty z celkových nákladů,“ vysvětlil Karel Musil. Prozatím tedy města vyčkávají.

Ekologická kompostárna vyrostla před třemi lety v Litomyšli. S přispěním Evropské unie ji postavil Mikroregion Litomyšlsko. „Obce, které se do projektu zapojily, ji hodně využívají. V každé obci je kontejner na trávu a štěpky. Odpad svážíme do kompostárny,“ dodal Karel Kalousek, ředitel Městských služeb v Litomyšli.

(ap, kk)