Podle vyjádření vedení radnic o podání žádosti většinou neuvažují. "V současné době neplánujeme využít této podpory,“ sdělil na dotaz Deníku tiskový mluvčí Litomyšle Michele Vojáček.

Ve Svitavách nebo Moravské Třebové v minulých letech podpory státu na revitalizaci sídlišť již využili. „Dotační titul je do Státního fondu rozvoje bydlení převeden z ministerstva pro místní rozvoj, které jej v minulosti realizovalo. Město Svitavy díky tomuto dotačnímu titulu provedlo regeneraci sídliště v Lánech. Naposledy v loňském roce parčík u penzionu v Lánech,“ objasnil svitavský starosta David Šimek. „V letošním roce do tohoto titulu neplánujeme jít, podmínky nejsou zcela příznivé,“ dodává David Šimek.

„Město provedlo regeneraci sídliště na Západní ulici za 25 milionů korun v nedávné minulosti, o dalším projektu nevím,“ uvedl vedoucí odboru rozvoje města Miroslav Netolický. Podle místostarosty Václava Mačáta bude vedení města o využití dotačních prostředků jednat. „Využití možnosti budeme posuzovat a zvažovat v rámci přípravy návrhu rozpočtu na rok 2018,“ vysvětluje Václav Mačát. O návrhu rozpočtu na letošní rok budou moravskotřebovští zastupitelé jednat už dnes odpoledne.

„Město Jevíčko již má rozpočet na rok 2018 a investiční akce naplánovány a schváleny. Realizaci projektu z dotace neplánujeme. V příštím letech plánujeme revitalizaci sídliště Mistra Mikuláše, zde však práce budou souviset s přesunem stávajícího sběrného dvora, který se v sídlišti nachází,“ vysvětluje jevíčský starosta Dušan Pávek.

Využití dotací z fondu zvažují rovněž v Poličce. Jasno však na radnici prozatím nemají. „Naše město bude jednat o možnostech využít tuto dotaci, zatím nemáme konkrétní projekt rozhodnutý,“ upřesnila tisková mluvčí města Naděžda Šauerová.

Program Státního fondu rozvoje bydlení na úpravu veřejných prostranství sídlišť je letos vypsaný poprvé. Celkem je na podporu bydlení ve fondu alokováno 1,1 miliardy korun. Program regenerace sídlišť, který je určený především města, kombinuje dotaci s úvěrem. V rozpočtu je na program vyčleněno 200 milionů.  

Veřejná prostranství na městských sídlištích si podle ministerstva pro místní rozvoj zaslouží úpravu a modernizaci. Dotaci je možné získat až do výše 50 % uznatelných nákladů, nejvýše však šest milionů na projekt. Spolu se žádostí o dotaci si žadatel může vzít úvěr na dofinancování. Celkově je možné financovat až 90% nákladů.