Problémem patrně každého města jsou bezdomovci. Lidé, kteří nemají vlastní přístřeší, nikam nespěchají, ale také na ně ti, kteří jsou v pohybu, chodí do práce, do škol, stále někde narážejí.

Vadí, nebo nevadí?

Nejinak je to také v Moravské Třebové. Obyvatelé města na ně nahlížejí různým způsobem. Některým vyloženě jejich přítomnost vadí. „Kdybych mohl, tak bych tady bezdomovce netrpěl. Pro turisty to musí být opravdu pěkný pohled, když jdou parkem, památkovou rezervací v centru, a vidí je, jak se povalují po lavičkách, nebo žadoní o nějakou korunu," popisoval situaci muž, který nechtěl být jmenovaný. Podle něho by bylo nejlepší, dostat je z města. „Někde na periferii bych jim postavil přístřešek, ať nám nevyhánějí slušné lidi z města. Za to, do čeho se dostali, si beztak mohou sami," řekl muž. Je přesvědčený, že i kdyby měli možnost žít v prostorách, kde by jim nebyla zima a nepršelo by na ně, stejně by toho nevyužili. „Je pro ně totiž jednodušší, sedět ve městě, nebo u nějakého obchodu, vyžebrat si na krabicové víno a opít se," zhodnotil.

Na straně druhé jsou lidé, kteří mají s bezdomovci soucit a chtěli by jim pomoci. „Hodila by se nějaká ubytovna. Jsme město s vysokou nezaměstnaností. Lidí bez domova přibývá a situace není komplexně vyřešená," poznamenala obyvatelka města Gita Horčíková. Pracuje v sociální oblasti a tyto věci sleduje. „Zaslechla jsme v televizi, že se připravují potravinové banky. Kdyby se toho tady někdo ujal, bylo by to určitě řešení. Teoreticky by se na těchto věcech mohla podílet charita. Je to takový ucelený problém," uvedla žena.

Vidí, že se toho hodně udělá ve městě pro mládež. Myslí si ale, že by se mohlo něco udělat i pro bezdomovce. „Kdybych měla možnost, zřídila bych azylový dům nebo ubytovnu, která by měla nějaké zastřešení. To znamená, že by ji někdo řídil, aby nebyla bezprizorní," vysvětlila Gita Horčíková. Město má ubytovnu, kterou provozují technické služby. Je určená právě pro lidi, kteří nemají kam hlavu složit. „Problém je ale v tom, že s těmito lidmi nikdo dál nepracuje. Je potřeba se jim věnovat, dál s nimi cíleně pracovat, aby se mohli zařadit do normálního života," konstatovala obyvatelka Moravské Třebové. Je si jistá, že kdyby bezdomovci měli bydlení, někdo se jim věnoval, pak by se mohli naučit pravidla a vrátit se zpět do společnosti.

ANKETA: Jak byste řešili otázku bezdomovců ve městě? Co byste podnikli, aby se obchodníci zajímali o volné prostory v centru?

Miroslav Jurenka, 47 let 
jednatel společnosti, 
Ano 2011

Aktuálně obec tuto problematiku neřeší, lidem bez domova poskytuje pomoc pouze místní klášter vedený otcem Šebestianem. Chtěl bych se postarat o zlepšení podmínek pro poskytování této činnosti a zajištění koordinátora, který bude tyto osoby vracet zpět do běžného života.

Budu usilovat o zvýšení bezpečí obyvatel a o rozvoj zaměstnanosti ve městě. Podpořím jednání s majiteli nevyužitých nemovitostí k hledání variant možného využití.

Miloš Izák, 62 let 
starosta, 
ČSSD

Tito lidé si vybrali sami. Odmítají respektovat pravidla, platit za ubytování. Mohou využít ubytovnu, ale nestojí o to. Peníze raději utratí za alkohol. Mohou si i přivydělat při příležitostných pracích, ale ne všichni chtějí. Cestu nápravy vidím skepticky.

Domy, které jsou města, jsou plné. V centru jsou prázdná jednotlivá místa. Naproti radnici je zavřená hospoda, nesměli tam provozovat automaty. Je pravda, že v centru chybí kvalitní restaurace. Slavii má soukromý majitel. Na to, aby ji koupilo a opravilo město, nejsou peníze. Nemělo by na jiné projekty.

Hana Horská, 51 let 
učitelka a výtvarnice, 
KSČM

Aby se vyřešil tento problém, musela by se zásadně změnit společnost, kde se na jedné straně hromadí různým i nemorálním způsobem nabyté bohatství u jednotlivců nebo i některých organizací a na straně druhé je chudoba. Věřím, že tato společnost zde není „na věčné časy" a že další vývoj bude směřovat ke společnosti spravedlivější.

Město vlastní domy na jižní straně náměstí. Ostatní jsou většinou v soukromém vlastnictví (včetně hotelu Slávia). Je tedy pouze věcí vlastníků, jak se svými nemovitostmi naloží. Vliv města je tak zcela eliminován.

Josef Jílek, 50 let 
předseda představenstva, 
KDU-ČSL

Řešením otázky lidí bez přístřeší se zabývá spousta neziskových organizací s mnohaletými zkušenostmi, které je třeba přizvat ke spolupráci. Žádné represe, ale zejména prevence.

Oživení může nastartovat pouze poptávka, a ta tu zřejmě chybí. Takže jedinou cestou je zvýšení kupní síly obyvatelstva, příp. turistické atraktivity.

Josef Ošťádal, 57 let 
referent projektu úřadu práce,
ODS

Člověk se do této situace dostane obvykle tím, že ztratí práci, novou již nenajde, dojde k rozvodu v rodině a podobně. Řešil bych to urychlenou přípravou nové průmyslové zóny a přivedením nových zaměstnavatelů.

Čím vyšší míra nezaměstnanosti, tím nižší příjmy občanů. Tedy opět, příprava nové průmyslové zóny a její naplnění novými zaměstnavateli. Potom obchody nebudou prázdné a možná i hotel Slavia se zprovozní. Za doby mého starostování jsem vyvinul velkou snahu v převzetí tohoto hotelu do majetku města, ale tato snaha neprošla.

Daniela Blahová, 29 let 
manažerka prodeje, 
Sdružení nestraníků

Zaměřila bych se na původ lidí bez domova. Jsou to převážně Třebováci, co je přivedlo do této situace? Prvotní úlohou je poskytnutí noclehu a základní stravy. Řešení vidím ve snaze o opětovné začlenění těchto osob do běžného života.

Většina prostorů je zaplněna, spíše je otázkou skladba obchodů a služeb. Problémem jsou vysoké nájmy v kombinaci s malou kupní silou obyvatelstva. Zde je třeba podpořit obchodníky alespoň formou poradenství, pružnou a aktivní komunikací radnice. Je třeba náměstí oživit i o víkendech a tím obchodníky motivovat.

Pavel Brettschneider, 54 let 
místostarosta,
SNK Moravská Třebová

I v případě, že bychom zřídili noclehárnu nebo nějaký útulek, obávám se, že tito lidé by neměli zájem. Jsou zvyklí na svoji volnost a nechtějí se podřizovat pravidlům. Pokud bychom mohli čerpat z dotací, tak bychom o zřízení některého zařízení uvažovali.

Na náměstí je volný objekt hotelu Slávia a prostor po bývalém baru, oba v soukromém vlastnictví. O Slávii v minulosti mělo město zájem, záměr nebyl schválen o jeden hlas. Celá budova chátrá. Je potřeba mnoho finančních prostředků. V současné době ale není žádný zájemce, který by budovu koupil a opravil.

Miloš Mička, 57 let 
ředitel střední školy, 
TOP 09

Zajištění základních životních potřeb je možné řešit ve spolupráci s Oblastní charitou v Moravské Třebové a Řádem menších bratří františkánů. Komplexní řešení by představovalo zřízení azylového domu.

Město nemůže ovlivnit způsob pronájmů prázdných nebytových prostor v soukromém vlastnictví. Může však podpořit podnikání typu kavárna, restaurace a jiných rozšířením jejich aktivit i na veřejné prostory náměstí.

Na náměstí chybí život, stýskají si Moravskotřebovští

Moravská Třebová – Perla české renesance. Tak je toto překrásné město díky svým památkám nazýváno.Na náměstí, které je lemované Ilustrační foto.historickými domy s mázhauzy, se tyčí morový sloup, který turisté obdivně obcházejí kolem dokola, fotografují, kochají se svatými. Přesto i zde místní ukazují na jedno „ale".

„Jsem starousedlík. Všiml jsem si, že je tady spousta obchodů, ale jsou zavřené," poznamenal Luboš Sojka. Myslí si, že by mělo město žít právě v jeho centru, čímž je právě náměstí. „Kolem dokola je všechno pěkně upravené, čisté, ale po většinu času tu není ani živáčka," posteskl i muž. Vzpomněl si rovněž na restauraci Slávia s hotelem. „Slávia je už tolik let zavřená. Je to škoda. Když se to tak vezme, tak mi tady chybí pořádný hostinec, kde by mi nabídli poctivé jídlo," naznal Luboš Sojka. Kdyby měl volné ruce, dokázal by si s tím poradit. „Snažil bych se sehnat obchodníky, aby prodejny nebyly prázdné. Kdyby se našel někdo s pěknou hromadou peněz, mohl by opravit i Slávii, a pak by to tady žilo," dodal starousedlík.