Najít dobrou práci po skončení rodičovské dovolené, to je přáním snad každé matky. Ne vždy se to ale podaří. Bolestivý bývá rovněž návrat do původního zaměstnání. Někdy žena musí své povolání opustit, těžko se jí totiž daří skloubit náročné zaměstnání, které mohla vykonávat jako bezdětná, s péčí o rodinu. Jen ve svitavském okrese bylo podle posledních statistik v evidenci úřadu práce z 6489 nezaměstnaných 931 žen, které se starají o děti mladší patnácti let.

V mateřských centrech v Litomyšli a Svitavách a Chrudim se snaží matkám s malými dětmi pomoci. Práci jim sice nenajdou, ale díky pilotnímu projektu Připraveným štěstí přeje jim hledání, získání a nástup do práce usnadní. „Jsem pět let mateřské dovolené. Oživila jsem si dovednosti ze školy i ze zaměstnání,“ řekla Jana Václavková ze Svitav. Nešlo však jen o kurzy práce na počítači, ale také nácvik směřující k umění sladit rodinný a pracovní život i sebezkušenostní výcvik. „Uvědomila jsem si své kvality. Už vím, v jakém oboru bych se mohla uplatnit,“ zhodnotila Markéta Pikovská, která před rodičovskou dovolenou pracovala jako prodavačka sportovních potřeb.

Z práce do práce

K tomu, aby se maminky s malými dětmi mohly plnohodnotně uplatnit v práci, potřebují také pochopení a aktivní přístup partnerů. Proto se organizátorky z litomyšlského rodinného centra zaměřily také na hlavy rodin. Podle Věry Krejčové, odborné garantky projektu, si někteří tatínci dokonce poprvé uvědomili, co vlastně znamená otcovství i jaké další role který z partnerů v rodině zastává. O ty se po ženině nástupu do zaměstnání totiž musí podělit oba rodiče. Zdeňka Jurková je přesvědčená, že právě tyto zkušenosti získané díky vzdělávacímu projektu po návratu do zaměstnání určitě uplatní.

nit si vzdělání není nikdy na škodu,“ domnívá se také ředitel svitavského úřadu práce Jan Tesař. Bohužel se pracovnice úřadu práce setkávají i s tím, že uchazeči mají požadavky na místa, která volná nejsou. Navíc některé matky vlastně ani práci nehledají. Chtějí zůstat dál doma s dětmi. V evidenci úřadu práce se ocitají také proto, že pak stát za ně hradí sociální a zdravotní pojištění.

Podobnou zkušenost mají i na sociálním odboru svitavské radnice. „Snažili jsme se do projektu mateřských center zapojit vytipované rodiny, které pobírají sociální dávky. Bohužel jsme nebyli úspěšní. Ženy zájem neměly,“ sdělila vedoucí sociálního odboru Šárka Řehořová. Kdyby se jedné z nich podařilo práci získat a nemusela by dávky v hmotné nouzi čerpat, ušetřil by stát až desetitisíce ročně.

Do svých rukou

Věra Krejčová však apeluje. „Ženy musí takzvaně chytit šanci za pačesy. Když budeme jen soucitně zachraňovat, tak jim moc nepomůžeme. Musí vzít zodpovědnost do svých rukou,“ domnívá se odborná garantka projektu. Ten nabídne šanci na vzdělávání dalším rodičům s malými dětmi zase v září. A protože u vzniku vzdělávacího projektu stály matky, mohou být rodiče klidní, že se o jejich děti během kurzů postarají asistentky. Navíc díky příspěvku ministerstva práce a sociálních věcí a Evropské unie ani nebudou muset sáhnout do peněženky.