Akci pořádala Společnost učitelů matematiky Jednoty českých matematiků a fyziků (dále SUMA JČMF) a Pedagogická škola Litomyšl. Bohatý třídenní program konference doprovázela mimo jiné výstava výtvarných prací studentů pedagogické školy. Nosným tématem se stalo heslo projektu jednoty Matematika pro všechny.

Dílny

Hlavní řešitel projektu a zároveň předseda SUMA JČMF Eduard Fuchs z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno jej představil přítomným. „Úkolem bylo zvýšit matematickou gramotnost, vytvořit příznivé prostředí, zlepšit vztah žáků k matematice," zdůraznil v úvodu jednání Eduard Fuchs, který ve svém vystoupení mimo jiné poukázal i na fakt nízké společenské prestiže vzdělání. Na sto účastníků mezinárodní akce mělo možnost vybrat si a zúčastnit se některé z devětatřiceti připravených dílen. Ty byly rozděleny do pěti bloků: matematika pro všechny, rozvíjení matematické gramotnosti, matematická a finanční gramotnost, interaktivní média a geometrická a počítačová gramotnost.

Jedna z dílen se zaměřila na to, jak naučit matematiku dospělé lidi. Zajímavě o postmaturantech a počítání hovořili manželé Karel a Marie Otrubovi. Marie Otrubová pracuje v laboratoři Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Její zkušenosti s matematickými znalostmi či spíše neznalostmi atestantů, tedy těch, kteří mají maturitu na střední zdravotnické škole a již určitou dobu pracují v oboru, jsou sice zarážející, ale odpovídající pohledu současné české společnosti na potřebu matematiky. „K čemu mi to bude, proč se to mám učit" je oblíbeným dotazem žáků na různých typech škol. Jedná se o frekventovanou otázku nejenom během výuky matematiky. „Možná k ničemu, když tě to nezajímá a nebaví. Možná ale také je to jeden z kamínků, z nichž se časem složí mozaika tvé životní moudrosti," komentoval tento častý dotaz dnešních studentů Karel Otruba.

A k čemu je matematika například pro atestanty pomaturitní specializace alergologie a klinická imunologie? Třeba k tomu, aby netápali při převodech jednotek a nedopustili se při přípravě roztoku, který má být podán pacientovi, fatální chyby. Jejich přesvědčení: „My to umět nemusíme, nám to připraví lékárna," však zatím dávají za pravdu Karlu Otrubovi, který k této odpovědi jedné atestantky na to, aby připravila fyziologický roztok, poznamenal: „Raději budu zdravý, pokud v laboratořích budou pracovat takoví lidé."

V třídenním maratonu přednášek a dílen nelze opomenout ani zajímavá vystoupení hostů ze Slovenska, zejména pak manželů Bachratých, kteří se podělili o zkušenosti, jak se připravuje matematika pro nematematiky, nebo přednášku Ingrid Alföldyové o testování pátých tříd na Slovensku.

Třídenní mezinárodní konference pak vyvrcholila přednáškou Aleny Šarounové „Patero smyslů v geometrii" a diskuzí u kulatého stolu na téma „učebnice matematiky a matematická terminologie."

A co tedy bylo oním cílem, který si realizační tým vytyčil? Snaha zaměřit matematiku na využití reálných experimentů, naučit děti myslet, řešit situace a nebýt oním staronovým strašákem všech školou povinných.

(fru)

HYNEK BACHRATÝ z Žiliny vedl pro účastníky mezinárodní konference učitelů matematiky v rámci bloku geometrická a počítačová gramotnost dílnu „Billiard pre všetkých.“