Náměstek pro léčebnou péči Svitavské nemocnice Pavel Kunčák říká, že občas hospitalizují pacienty s váhou kolem dvou set kilogramů. Lůžka na odděleních i jednotkách intenzivní péče to zatím prý vždy zvládla bez poškození, přestože výrobcem uváděná nosnost je nižší.

Neodmítnou

„Nosnost operačních stolů je výrobcem garantována na sto třicet pět kilogramů. V několika případech však bez újmy zvládly pacienty s váhou sto padesát kilogramů," tvrdí Pavel Kunčák.

Kvůli nadváze by podle manažera kvality Adriána Nemšovského neodmítli v nemocnici v Litomyšli pacienta, pokud by se nejednalo o člověka  s váhou vyšší než sto sedmdesát kilogramů. „Zatím nejsme technicky vybaveni na možnost operovat lidi nad sto sedmdesát kilogramů  tělesné váhy. Takže bychom  je, pokud by se jednalo o plánovanou operaci, byli nuceni odeslat na pracoviště, které je na tuto možnost připraveno," dodává Nemšovský. V akutním případě by ale záleželo na konkrétním zdravotním stavu pacienta a typu zákroku.

Ve Svitavské nemocnici jsou také  vybaveni speciálním zvedákem, který umožňuje personálu manipulovat s pacientem do dvou set kilogramů.

Před několika lety se ve Svitavách stalo, že při příjmu pacienta na jednotku intenzivní péče  museli pomáhat hasiči.

Obezita epidemií

Primářka hematologicko-transfusního oddělení  litomyšlské nemocnice Simona Leníčková, která vede také obezitologickou ambulanci, upozorňuje, že  kromě obtíží z přetížení nosných kloubů, jsou pro pacienta nebezpečnější komplikace metabolické. Cukrovka, dna ze zvýšené kyseliny močové, vysoký krevní tlak, u mladých obézních žen pak časté komplikace s početím  a jiné patologie těhotenství,   nemoci dýchacích cest, nemoci zažívacího traktu, zvýšený sklon ke srážení krve, častější nádorové onemocnění. „Nemůžeme opomenout ani společenské důsledky, úzkost, depresi, diskriminaci v zaměstnání. U obézního ve věku čtyřiceti let je průměrné snížení věku až o sedm let, ovšem  zdravotní komplikace nastupují dříve," dodává primářka Simona Leníčková.

Obezita je nejrozšířenější metabolické onemocnění, WHO (světová zdravotnická organizace) vyhlásila globální epidemii. Předpokládá se, že v roce  2015 bude na světě sedm set milionu obézních lidí.  V České republice se obezita (tedy BMI nad 30) týká  přibližně deseti až dvaceti procent mužů a patnácti až třiceti  procent žen.

Pacientům poradí

Od dubna mají lidé možnost navštěvovat obezitologickou ambulanci v litomyšlské nemocnici. Podle Simony Leníčkové s pacientem „rozeberou" stravovací návyky a nutriční terapeutka  mu doporučí podle zátěže   příjem, aby byl plynulý úbytek váhy. Pokud má  pacient zájem, je vyšetřen i lékařem na rehabilitaci a je mu doporučeno cvičení a pohybová aktivita podle jeho zdravotních možností. Cílem je snížení váhy alespoň o deset  procent a  dlouhodobé udržení. I to má vliv na výrazné zlepšení zdravotního stavu. „Zázračné diety  ani léky  neexistují, nejdůležitější je dodržování doporučení vyvážené nízkoenergetické stravy se zvýšeným pohybem šitým „na míru" pacienta a jeho vůle žít kvalitnější a delší život," říká primářka.