Petiční archy pošlou spolu s dopisem ministru kultury Václavu Jehličkovi.

„Zatím víme, že svůj podpis připojilo kolem tisíce tří set občanů,“ uvedl jeden z iniciátorů Adolf Klein. Ministerští úředníci ale již tento záměr hodnotili při přípravě předchozího nařízení vlády. „Dospěli jsme k názoru, že kostel se světničkou do návrhu nařízení vlády zařazen samostatně nebude. Tato situace nadále trvá,“ vysvětlila Renata Slámková z ministerstva kultury.

Podle ministerstva má však světnička ve věži poličského kostela šanci. Mohla by se objevit na seznamu památek navržených k zápisu do seznamu evropského dědictví. Na něm jsou sepsány památky významné pro dějiny Evropy. O zápis na tento seznam usiluje také Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami.