Obyvatelé města se budou ve věcech úředních potkávat na radnici opět se ženou. Zastupitelé zvolili, že Marie Kučerová (ČSSD) vystřídá Marii Tomanovou (ODS). Ta sice bude dál v čele města jako místostarostka pracovat také, ale vrátí se k „civilnímu“ zaměstnání.
Marie Kučerová, v uplynulém volebním období byla radní, a tak plynule naváže na dosavadní práci.

Jak vnímáte novou roli?

Pracovala jsem čtyři roky v radě města Poličky. Dá se říci, že v neděli 17. října jsme měli schůzku všech stran a hned tam bylo navrženo, abych se stala uvolněnou místostarostkou. Takže jsem měla čas, abych se postupně seznámila s tím, co tato funkce obnáší a nastudovala materiály, které budu ke své práci potřebovat. Jsem ráda, že jsem pracovala čtyři roky v radě, takže základ vím. Ovšem s každodenním životem, který mě čeká na městském úřadě, se teprve postupně seznámím.

Bude vám bývalá uvolněná místostarostka nápomocná?

Určitě ano. Ne sice každý den, ale vzhledem k tomu, že bude pracovat v Poličce, tak mi bude nápomocná, kdykoliv to bude třeba. Stejně jako já jsem svým nástupcům ve svém bývalém povolání. To jsme si spolu vyjasnily.

Vyzdvihla jste priority, které chcete prosadit. Mezi nimi je také otázka městské policie, kde je dlouhodobý podstav strážníků.

V současné době jsou v Poličce tři strážníci. Když jsem nastupovala do funkce radní, bylo strážníků pět. Byla bych ráda, kdy by se to vrátilo na tento stav. Nebude to však otázka týdnů nebo měsíce. Strážník musí projít testy a školeními, což trvá zhruba půl roku. Ráda bych, aby se také objevilo v programovém prohlášení, aby opravdu jeden člen městské policie dohlížel na dopravní situaci na náměstí a v přilehlých ulicích. Tam je situace mnohdy kritická, obzvlášť v zimě. Ať už pro chodce, cyklisty nebo maminky s dětmi.

Strážníci v Poličce zatím pracují v ve všední dny přes den a o víkendu v noci. Měli by dohlížet ve městě na pořádek častěji?
Musí nastoupit spolupráce s Policií České republiky. Ta je již navázaná s obvodním oddělením. Strážníci se střídají i o sobotách a nedělích. Záleží na tom, jak se dohodneme. Kladla bych nejprve důraz na dopravu ve městě, a pak až na noční hodiny, obzvlášť v pátek, v sobotu a neděli.

Západně od našich hranic bývá obvyklé, že zásobování historických center měst probíhá ve vymezených hodinách. Šlo by to aplikovat na Poličku?

Domnívám se, že by to pro naše obchodníky a podnikatele byla dost obtížná záležitost. Kdyby k tomu přistoupili všichni, tak nevím, jak by zásobování zvládli. Na západě jsou ve středech měst spíše výběrové prodejny, kdežto Polička je v tomto ohledu jinak specifická.
Někteří lidé nesli poměrně nelibě návrh rozložení sil, který vzešel z povolebních jednání.

Jsme lidé různí. Byly to oficiální volby. Nikdo protest nevznesl. Vy máte asi na mysli otázky spojené s anonymním dopisem. V Poličce v podstatě žádná koalice a opozice neexistuje. I když máme rozdílné názory, což jsem zažila v průběhu čtyřletého období radní, tak jsme otázku odložili třeba o čtrnáct dnů. Doplnili informace, které byly třeba, a pak jsme se teprve dohodli. Například jako při projednávání oprav a modernizace plaveckého bazénu, které začalo v roce 2006.

Marie Kučerová jako místostarostka Poličky usiluje o to, aby nové zastupitelstvo vytvořilo programové prohlášení pro toto volební období. V něm by se mohla objevit témata, jako je otázka autobusového nádraží, opravy chodníků, kanalizace či hradu Svojanova. Mezi další priority by se mělo dostat zateplení škol a školek, částečná modernizace bazénu či koupaliště.

Zastupitelé nechtějí zapomínat ani spolky, sport a kulturu. Pokračování ve spolupráci s osadními výbory je rovněž podle nich důležité stejně jako zavedení pořádku ve městě