Před 60 lety se vzali 29. srpna 1959 v kostele v Městečku Trnávka. Celé manželství ale žijí v Bezděčí u Trnávky. Paní Kalusová pracovala v lese a zemědělském družstvu. Jejím velkým koníčkem je vaření a pečení. Pan Kalus pracoval doma na statku a potom v zemědělském družstvu. Je dobrovolný hasič a získal i několik hasičských vyznamenání.

Manželé Kalusovi mají tři děti, šest vnoučat a šest pravnoučat. Starostka obce, zastupitelstvo, děti, vnoučata, pravnoučata, rodina, známí a spoluobčané přejí manželům Kalusovým pevné zdraví do dalších let.