Žejeme v době, kde se mnoho věci okolo nás strašně rychlo měni, kókáme s hobó votevřenó na védobetke kapitalismo a hlavó se nám honijó mešlenke, jestle sme tema kličema měle třepat tak selně. Dobře, že sme třepale, ale že se tak rychlo v tem našem malinkym národě nalihne tolik „šibalu“, nás meslim nikoho nenapadlo.

Celá řada věci se změnila nebo uplně skončela (Veleké řijen nebo náš „slavné unor“ hož slavijó jenom ti névětši pomatenci), ale se sametovó revolucó nepadlo uplně všecko. Zdá se, že se třeba docela do povědomi ledi vraci osmé březen jako Mezinárodni den žen. Svátek matek se take slavi, ale od všeckéch tech ideologii vočeštěné svátek všech žen přece je krásné duvod k voslavě. Deť te žensky (nejenom maminke) přece máme rádi všeci.

No a jeden z névětšich piliřu minolyho režimo bel 1. máj. Vzpomináte? Všeci do pruvodo, mávátka a mávat a křečet hurá. Čemo sme to vlastně tenkrát mávale? Kdež sem jednó v Jevičko na náměsti meze tém mávánim volal: „Nemáme hohli, nemáme auta, ale máme kosmonauta“ (to tenkrát zrovna veletěl Remek), tak z toho moji kolegové měle vosépke ještě měsic po tem. Svátek všeckéch pracujicich – he ho si komóši uzurpovale pro sebe a přetom to bel desitke let před něma v celym vespělym světě svátek práce (a je dodnes) a né demonstrace za socialismus.

Zažel sem jako malé kluk svátke práce, kde hučela celá hospoda a ledi zpivale. Měle radosť z volnyho dňa a možná v nich belo he trocho přesvědčeni, že se majó lip, než před válkó a během ni. Ani to se ruďasum moc nelibilo, tak na tento slavné deň vehlásele soché zákon. Hospode pak bele prázdny a nikdo nezpival. Je dobře, že žejeme ve svobodnym světě a svátek práce si dnes mužeme voslavit podle svyho. Možná be ale neškodilo, abe se aspoň trocha té hócte k práce vobyčejnéch ledi vrátila hlavně do palec tech rádobe podnikatelu, kteři z té práce žejó a mnozi moc dobře. To néni vo závisti, ale vo tem, že mnoho ledi dnes dělá za takovó almužno, že bech se nedivil, kdebe se zase začalo třepat kličema. Tak ať máme prvniho května co slavit.

FRANTIŠEK VÁCLAVEK, Biskupice