Po doktorech se zvednou hasiči a policisté

Trocho se pohlo kalendářem a přebližel se termin vodchodo doktoru ze špitálu. Hrajó vabank a meslim, že Hégřik aji s vládó změknó. Ještě se bodó trocho cukat, ale nakonec doktorum hostópijó. Promarnijó ale névěči přiležetosť k reformě zdravotnictvi, která zde nebela dvacet let a možná ani dalši nenastane. To, vo čem se pořád mlovi, ale nikdo si do toho (až na Julina) netrófl, mohlo proběhnót docela samovolně, ale jak se zdá, nezměni se nic. No bode se s tém moset poprat sóčasné nebo spiš budóci ministr zdravotnictvi a rozhodně to nebode procházka ružovém sadem. Ale kdež jim je košile bližši než kabát, tak ať si to vežeró. Nám nezbévá, než doktorum fandit. Né proto, že besme vnitřně sóhlasele s jejich požadavkama, ale voni só pro nás ti prukopnici. Takže teď si trocho zavěštim: zvednó se hasiči a policajti se sténéma požadavkama. Bodó možná trocho skromňéši, protože jim bode stačet zvednót plat a zaročet mista. Meslite, že složbo hasiču nebo policajtu je schopné stát někém nahradit? Pak se vo svy přehlásijó učiteli a uřednici. A celá vláda bode řvat, že néni z čeho brat. A všeci státni zaměstnanci si zpomenó na te prošutrovany miliarde po celé republice a všeckéch rezortech. A kde bode pravda? Závistivci v národě bodó vokazovat na to, že je krátce po krize a je potřeba šetřet a me s tém bodeme sóhlaset – šetřet je potřeba, ale nás z teho venechte. Chce to jenom vodvážny a šekovny organizátore. Nandó se?

František Václavek, Biskupice