Sprejerství je trestná činnost, která se nevyhýbá žádnému českému městu. „Na sprejerství se dlouhodobě zaměřujeme jak v prevenci, tak i v odhalování. Problémem je v tomto ohledu i tržní prostředí, kdy se řada prodejců zaměřuje na cílovou skupinu sprejerů a prodává jim speciální prostředky pro tuto trestnou činnost – spreje a fixy. Takové „podnikání“ je namířeno proti všem snahám o minimalizaci sprejerství,“ uvedl koordinátor prevence kriminality Erich Stündl ze svitavského městského úřadu.

Vandalismus potírají

Ve Svitavách se zaměřují zejména na preventivní opatření, která směřují k výchově a k rozvoji právního vědomí mladých lidí. Ve vybraných lokalitách, kde dochází k častějšímu páchání sprejerství, využívají mobilní kamerový systém.

VMoravské Třebové se vandalismus vyskytuje jen málo a škody jsou zanedbatelné. Pachatelé nejsou většinou dopadeni, takže náklady se hradí z rozpočtu technických služeb. Ředitelka technických služeb Gabriela Horčíková v poslední době řešila pouze jeden případ, a to na koupališti. Viníka dopadli a náklady na opravu uhradil. Větší plochy s grafitti se podle Gabriely Horčíkové ve městě nevyskytují. Dříve byly pomalované zdi za Komerční bankou a na ulici Gorazdově. Náklady na odstranění si ředitelka netroufala vyčíslit, ale pohybují se kolem 20 tisíc korun. Malůvky zůstaly na zdi vedle ZŠ Kostelní. V Poličce se nejčastěji vyskytují grafitti na objektech garáží u sídliště.

Výtvory sprejerů ve Svitavách důsledně dokumentovány městskou i státní policií a slouží tak k dalšímu dokazování. Tímto způsobem se daří prokazovat trestnost těchto skutků i v místech, kde to vlastníci ani nenahlásí. „Při odhalování sprejerství je důležitá spolupráce, třeba i anonymní, s občany. Záleží na veřejnosti, jak si bude těchto jevů všímat a jak na ně bude upozorňovat,“ uvedl velitel městské policie Karel Čupr.

V Litomyšli se vloni v prosinci neznámý pachatel „zvěčnil“ přímo na zdi regionálního muzea u čajovny. Barevný výtvor zlikvidovali restaurátoři. „Pokud jde o budovy v majetku Města Litomyšl, tento problém jsme dosud naštěstí nemuseli řešit,“ říká tisková mluvčí litomyšlské radnice Michaela Severová.
V České republice ničí svými výtvory sprejeři železniční vozy. „Loni jsme v celé republice zaznamenali 2670 případů se škodou 17,1 milionů korun,“ uvedl Radek Joklík, manažer komunikace Českých drah.

Dopadnout viníky ale není lehké, i když na řešení těchto případů dráhy a města spolupracují s policií.