Ve speciálním kurzu seznamuje zájemce s využitím enzymů pro restaurování uměleckých děl a odhalování padělků.

František Makeš žije více než čtyřicet let na švédském ostrově. Do Čech se vrací jednou za čas. Mimo jiné restauroval Rudolfinskou sbírku, kterou Švédové za třicetileté války odvezli z Čech. Je také autorem patentu na enzymaticku konsolidaci. „Využití enzymů při restaurování uměleckých děl dodnes není v České republice běžné. Restaurátoři zatím enzymy využívají především jako rozpouštědlo. Přitom jsou vhodné pro odstranění třeba plísní,“ uvedl František Makeš.

Jako u lékaře

Enzymy lidé většinou znají v souvislosti s lékařstvím a trávicí soustavou. Použití v restaurátorství je podle Františka Makeše obdobné. Ničí plísně a další nežádoucí látky na dílech. „Je to velmi náročné na studium. Když to restaurátor špatně spočítá, obraz prostě zmizí. A to se už stalo na mnoha místech v Evropě. Ta malba se prostě rozpustí a nenávratně se zničí,“ vysvětlil František Makeš.

Enzymy se využívají nejen při restaurování obrazů, podle Makeše se dají využít na všechny materiály i na nástěnnou malbu. „Akorát musí restaurátor znát přesný postup, udělat průzkum plísně a analýzu. Samotný zákrok trvá třeba jen pět minut, ale průzkum několik měsíců,“ sdělil Makeš. Uznávaný restaurátor se stal hlavním konzervátorem švédských královských sbírek na zámku Skokloster. „Pozvali mne do Švédska, abych jim zachránil plesnivé obrazy. Zkoušeli různé technologie. Přišel jsem na to, že se musí jít proti enzymům mikroorganismů,“ vysvětlil Makeš.

Nebezpečná zbraň

Metodu s enzymy chtějí vyzkoušet i restaurátoři na fakultě v Litomyšli. „Je to ale finančně nákladné. Navíc využití enzymů v exteriéru je velmi náročné na podmínky. O využití budeme diskutovat a srovnávat pro a proti,“ dodala Veronika Kopecká z Fakulty restaurování Univerzity Pardubice. Přiznává, že využití enzymů je v Čechách teprve „v plenkách“. „Metoda může fungovat jako zbraň, když s ní člověk neumí zacházet. Bez znalostí je užití enzymů nebezpečné a restaurátor může památku zničit,“ řekla Veronika Kopecká.

Účastníci kurzu v Litomyšli absolvují nejen přednášky, ale s odborníky je čekají také praktická cvičení.