LUKÁŠ  ZRŮST,
dramaturg  Divadelního klubu v Poličce
Jelikož jsem si podal přihlášku na vysokou školu, myslím si, že by nejen mladí lidé měli studovat zdarma. Ovšem z pohledu doby by každý měl zaplatit za to, co chce. Tím  však  neříkám, že by se doba nemohla zamyslet sama nad sebou, ačkoliv pochybuji, že jako taková může vůbec přemýšlet.


JANA  SEHNALOVÁ,
kastelánka zámku v Litomyšli  
Placením školného bych v každém případě nezatěžovala rodiče studentů. Zavedla bych spíše jakousi půjčku pro studenty. Z vlastní zkušenosti totiž vím, když beru jako průvodce brigádníky z řad vysokoškoláků, že mají představu, že pečení holubi létají do úst.  Nedělala bych tedy vrásky na čele rodičům, ale udělala bych malou  mládeži.   Půjčku by totiž sami  po skončení studia spláceli.  


FRANTIŠEK BARTOŠ,
starosta Poříčí –  Vesnice roku 2011
Já si myslím, že by se za studium na vysoké škole platit nemělo. Podle mého názoru se na vysoké školy hlásí a je přijímáno relativně velké množství studentů. Studovat by měli opravdu jen ti nejlepší a ti by měli být podporováni. Problém však začíná již při odchodu ze základních škol, kdy na střední školy odchází velké procento žáků, mnohdy bez ohledu na studijní výsledky.


PETR ŠABAKA,
vojenský kaplan z Moravské Třebové
Ale mladí studium přeci platí. Platí koleje, skripta, různé kurzy. Mnozí z nich si na své studium vydělávají po nocích nebo o víkendech. Pro mnoho rodin je vysokoškolské studium jejich dětí velikou investicí. Nejsem politik, ale cítím, že se za chystanými reformami skrývá nějaká lumpárna. Proto jsem v tuto chvíli proti školnému. Jsem proti omezování akademických svobod a nezávislosti na politických zákulisních hrách o moc. Stát musí podporovat školství, vědu, výchovu. Investuje tak do budoucnosti. Pokud bych přesto měl uvažovat o nějakém školném, pak by mělo být symbolické, jako vyjádření zodpovědnosti za svoje  vzdělání.


PETR  HORÁK,
reportér ze  Svitav  
Zavedení školného na vysokých školách je složité, politicky i mediálně vděčné téma. Někdo bude říkat, že si přece musíme pěstovat svoje vlastní elity. Někdo jiný namítne, že neplacením školného je podporována jen určitá skupina obyvatelstva, už tak zvýhodněná svým nadáním či studijními předpoklady (nebo inteligencí). Státní podpora vzdělání bude nutná vždy, ale nějaké školné by se asi platit mohlo. Jak vysoké nevím. Třeba se mýlím, ale co když se větší část protestujících nyní bouří jen proto, že neplatit je prostě příjemné? Někteří politici jim populisticky přizvukují. Pochopitelně. Existuje ale i rozumný názor, že bez přehledně formulované reformy vysokého školství by se peníze ze školného rozpustily v hladovém státním rozpočtu, aniž by opravdu školám a vědě prospěly.