Na otázky, které se týkají právě zápisu, odpovídala specialistka z pedagogicko -psychologické poradny v Litomyšli MAGDA LÍMOVÁ.

Existuje nějaký vzor, jak by měl vypadat zápis do školy?

Učitelky vědí, jakým způsobem vést zápis do školy. Měly by vyzkoušet všechny schopnosti dítěte, jestli dokáže reagovat na pokyny učitele, soustředit se, rozeznává určité tvary, odlišuje písmena, správně mluví. Zápisy většinou probíhají také formou hry, kdy děti plní úkoly.

Podle čeho se pozná, že je dítě na školu připravené?

Zralost dítěte se pozná právě podle jeho schopností, například jak dlouho se dovede soustředit, na jaké schopnosti má poznávací funkce, jestli má dostatečnou slovní zásobu, používá při řeči správné koncovky, předložky. Důležité je, jak dlouho dokáže udržet pozornost, na jaké úrovni má grafomotorické schopnosti, tedy jakým způsobem drží tužku, jak s ní pracuje, zda dokáže napodobit geometrické tvary. Nezbytné jsou rovněž matematické schopnosti. Podle mne probíhají zápisy moc brzy. Od ledna, února je do začátku školního roku dlouhá doba. Některým dětem sice je šest let, jiné je ale mají třeba až o prázdninách. Děti velice rychle dozrávají. Každý měsíc znamená velký rozdíl. Přikláněla bych se k tomu, aby zápisy probíhaly později, až tak v dubnu.

Rodiče dětí, kteří chtějí požádat o odklad, musí předložit dva doklady, potvrzení od lékaře a z pedagogicko – psychologické poradny. Proč?

Každý rok určitý počet rodičů požádá o odklad školní docházky. Musí proto vyplnit žádost o odklad a přiložit potvrzení od dětského lékaře i z pedagogicko – psychologického zařízení nebo od odborného klinického lékaře. Tato potvrzení jsou požadována z toho důvodu, aby bylo posouzení objektivnější. Lékař posoudí vše, co souvisí se zdravotním stavem dítěte, například jestli nemá nějaké alergie, zdravotní nebo fyzické omezení. Poradna posuzuje poznávací schopnosti dítěte, jak se dokáže soustředit. Posuzujeme také, jak dítě používá řeč a jaké má intelektuální schopnosti.