Už minulý týden starosta Martin Kiss prohlásil, že by se mu líbilo řešení se zatopením přilehlých luk, zatarasením silnic či upouštění rybníka ve Svitavách. „Ale nejsem vodohospodář. Těžko říct, jestli by to bylo možné," uvedl dříve starosta Březové nad Svitavou Martin Kiss.

Povodí Moravy mu dává jasnou odpověď. Starostou navrhovaná řešení by musela podléhat řadě schvalovacích procesů, haldě razítek a odborným názorům. Stručně řečeno, pokud by znovu přišla velká voda, narychlo by se vše muselo vyřešit. Šlo by to vůbec? Varianta s upouštěním lačnovského rybníku je podle Povodí Moravy složitá. „Jestliže je lačnovským rybníkem myšleno vodní dílo ve vlastnictví Rybářství Litomyšl na bezejmenném přítoku Lačnovského potoka, je třeba si uvědomit, že veškeré manipulace na vodním díle musí probíhat v souladu s platným manipulačním řádem tohoto díla," uvedla tisková mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.

V současnosti podle jejího vyjádření platný manipulační řád předpouštění za povodňových stavů neumožňuje. Pokyn k tomu mohou jako mimořádnou manipulaci nařídit příslušné povodňové orgány.

„Rybník disponuje objemem vody při zásobní hladině zhruba čtyři tisíce pět set metrů krychlových, průměrná hloubka je asi jeden metr a slouží především jako rybochovný rybník. Vzhledem k velikosti nádrže je vliv na povodňové průtoky v řece Svitavě zanedbatelný," dodala Gabriela Tomíčková. Změnu v platných manipulačních řádech by si tedy Březová i přesto musela vyjednat ve vodoprávním řízení.
Jednoduché to není ani s loukami nedaleko Březové nad Svitavou, o nichž starosta také mluvil.

„Vzhledem k faktu, že louky nad Březovou nad Svitavou se nachází v oblasti sloužící pro jímání podzemních vod pro pitné účely, bylo by nutné detailně posoudit vliv povodňové vody v území na kvalitu podzemních vod," pokračovala Gabriela Tomíčková. Povodí Moravy by možné zatopení luk posuzovalo z důvodu jejich případné kontaminace a možné devastaci tak kvalitního zdroje pitné vody.

Březovští by tak ve spolupráci s Povodím Moravy museli určit zatápěné území. Pokud by pozemky patřily soukromému majiteli, náležela by vlastníkovi zatopených úseků finanční náhrada.

Ve většině případů podle mluvčí Povodí Moravy dochází k zaplavování území s loukami přirozenou cestou, vlivem povodňových průtoků, nikoliv však řízeně. „Řízené zatápění luk se obecně uplatňuje pouze ve výjimečných případech, a to většinou v rámci dalších protipovodňových opatření, která toto zatápění umožní," upřesnila mluvčí Povodí Moravy.

Martin Kiss však vzpomněl i období, kdy tomu bylo jinak. „Historicky se tyto louky zatápěly a řešily problém s velkou vodou," dodal starosta Březové Martin Kiss. Březové tak nezbude nic jiného, než případně absolvovat složité schvalovací kolečko jednání. Otázka je, kdo a jak ochrání případně Březovské při další bleskové záplavě podobné té, která přišla minulý víkend. „Chápu, že třeba pramen pro Brno je důležitý. Pro nás je ale také důležité ochránit majetky a zdraví našich občanů," uzavřel Martin Kiss.