Litomyšl se tedy v nejbližších týdnech stane městem bez hazardu. Vyhláška se ale rodila v bolestech.

Radou neprošla, zastupitelstvem ano

V únoru zastupitelé radě uložili zpracovat zákazovou vyhlášku. Rada se ale neshodla.

„Na radě jsme projednávali dva návrhy vyhlášek o úplném zákazu. Ani jeden z návrhů nezískal potřebnou nadpoloviční většinu," uvedl druhý místostarosta Litomyšle Vojtěch Stříteský, autor původního návrhu zakázat loterijní hry ve městě.

V úterý tedy před zastupitelstvo opět předstoupil a přednesl dva variantní návrhy. Okamžitý zákaz, nebo postupný, který by nechal doběhnout již získaná povolení.

Právě první z variant si mezi zastupiteli našla potřebné množství příznivců a to i přesto, že finanční výbor zastupitelům přijetí zákazu nedoporučil.

„Je to střet zájmů," reagoval na verdikt finančního výboru Radek Pulkrábek a dodal: „Diskuzi vyvolal provozovatel hazardu, jinak by byl závěr jiný."

Ani dva protinávrhy vyhlášku nezbrzdily

Zastupitelé dovolili vystoupit několika hostům. Jedni za provozovatele loterií a heren orodovali proti zákazu například argumenty, že je to cesta pro černý hazard.

„Vymezte legitimní prostor a černé herny tu mít nebudete. Vhodnější než zákaz je stop stavová vyhláška," snažil se na zastupitele působit Petr Vrzáň. Svůj prostor dostali i bojovníci z opačného spektra.

Z řad zastupitelů zazněly dva protinávrhy. Lubomír Sršeň navrhoval vyhlášku odložit, dokud nedostanou stanovisko od právníka, zda by se nedostali do rozporu se zákonem. Michal Kortyš znovu zavedl řeč na možnost pouhého omezení loterijních her, nikoliv rovnou zákazu. Ani jeden ale neuspěl.

Litomyšlské zastupitelstvo přijalo obecně závaznou vyhlášku zakazující na území města sázkové hry, loterie a hry jim podobné.

Z dvaceti dvou přítomných zastupitelů se jich šest zdrželo hlasování a pouze dva byli proti. Pro vyhlášku zvedl ruku například i Radomil Kašpar, který ještě na únorovém zasedání vystoupil s protinávrhem, který by loterijní hry ve městě pouze omezoval.

Podle některých je úterní rozhodnutí uspěchané.

„Myslím si, že v této chvíli velmi spěcháme. Objevily se informace, že ministerstvo chystá vyhlášku nebo zákon," konstatoval zastupitel Jaromír Kroužil.

Nicméně úplný zákaz zastupitelstvem prošel a celé znění obecně závazné vyhlášky už nyní visí na úřední tabuli města. Své účinnosti vyhláška nabude v pondělí 12. května. Následně proběhne řízení, kdy orgán, který loterii nebo jinou podobnou hru povolil, kvůli dodatečným okolnostem povolení zruší.

Zastupitelstvo, které vzejde z podzimních voleb se bude muset mimo jiné popasovat i s úbytkem příjmů do rozpočtu města, které plynuly právě z heren.

Vojtěch Stříteský: Mám z výsledku hlasování radost

Vojtěch StříteskýMěsto se očistí od loterií a podobných her. Zastupitelé přijali návrh, který podal druhý místostarosta VOJTĚCH STŘÍTESKÝ.

Zastupitelstvo přijalo váš návrh o zákazu hazardu a loterií. Co pro vás znamená, že všechen čas a energie, kterou jste tomuto věnoval, nevyšly vniveč?

Mám z výsledku hlasování samozřejmě radost, protože to opravdu nebylo jednoduché. Především však děkuji všem kolegyním a kolegům, kteří se nenechali zastrašit ani urazit skutečně ostrou argumentací některých zastánců či provozovatelů hazardu. Pro přijetí zákazové vyhlášky hlasovalo čtrnáct z dvaadvaceti přítomných zastupitelů a jen dva byli proti. Připomínám, že když se před časem hlasovalo o stavbě bazénu nebo o transformaci technických služeb, byly výsledky těsnější.

Jak probíhala jednání na radě města? Před zastupitelstvo jste opět předstoupil ne jménem rady, ale jako zastupitel. Jaký byl názor rady?

To nebyla nijak dlouhá jednání, neboť současný poměr zastoupení stran v radě nemohl ani nasvědčovat tomu, že se na tomto dohodneme. Zatímco ODS se stavěla proti přijetí vyhlášky, zástupci KDU-ČSL zvažovali mezi regulací a postupným zákazem, my z TOP 09 Fóra občanů Litomyšle jsme s dvěma mandáty prostě neměli dost hlasů. Proto jsem vyhlášku na zastupitelstvu předkládal jako zastupitel, neboť zkrátka na radě nebyla v demokratickém hlasování přijata. Nakonec, jak jste si ale jistě všimla, se vůbec nehlasovalo podle nějaké stranické disciplíny či nařízení. Každý volil podle vlastního rozumu a uvážení a proto je, alespoň myslím, přijetí vyhlášky cennější.

V čem vidíte hlavní přínos vyhlášky pro budoucnost města?

Lapidárně řečeno, bude v něm o jedno zlo méně. Přidali jsme se k místům Pardubického kraje, kde úplný zákaz hazardu přijali již dříve (například ve Vysokém Mýtě, Lanškrouně, Skutči, Králíkách, Proseči poznámka redakce) a z ohlasů víme, že nás snad budou další města a obce následovat. To je dobrá společná cesta. (jš)