Toto zařízení, velké pouze 100 krát 130 cm, pracuje na principu digitálního záznamu zvuku ve formátu MP3. „Nahrazuje obsáhlá textová sdělení či živé průvodcovské služby. Vyplňuje čas například při čekání na začátek prohlídky zámku,“ říká Michaela Severová z litomyšlské radnice s tím, že zvukový průvodce je důležitým zdrojem informací nejen o atraktivitách v Litomyšli, ale minimálně v celém Českomoravském pomezí. Mapa je osazena LED diodami, což usnadňuje orientaci uživatelů v prostoru či tematice. Součástí je přibližně 80 minut dlouhý digitální záznam v českém, anglickém a německém jazyce.

Realizace zvukového panelu byla zahrnuta do projektu Marketingové služby pro rozvoj cestovního ruchu v Mikroregionu Litomyšlsko, který byl podpořen v rámci tzv. Společného regionálního operačního programu. Pořizovací náklady jsou asi 170 tisíc korun, město předpokládá, že tři čtvrtiny nákladů uhradí z evropských fondů, patnáct procent půjde z prostředků Pardubického kraje.

(pá)