Letošní téma „Muzea tajemství zbavená“ se do jisté míry týká míst na Orlickoústecku: tomuto regionu budou patřit tři ze sedmi lekcí. Začíná se 22. září velmi vděčným tématem: o Muzeu řemesel v Letohradu a tvrzi Orlice bude přednášet Pavel Tacl, tedy osoba nadmíru povolaná. O dva týdny později se přítomní dovědí zajímavosti o Vojenském muzeu v Králíkách, lektorem se stane Marek Bartoš.

Na 20. října se připravuje pojednání o Slezském zemském muzeu v Opavě, nejstarším zařízení svého druhu v naší zemi, na 3. listopadu o Moravském zemském muzeu v Brně a na 10. listopadu přednáška o pražském Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur. První prosinec bude věnován slavnostnímu zakončení letošního seriálu. Při zájezdu 12. října se účastníci univerzity podívají do Králík a míst v okolí. Všechny přednášky se uskuteční v Lidovém domě, pokaždé od půl třetí odpoledne, školné za celý semestr je dvě stě korun. Univerzita bývá každoročně středem zájmu seniorů ve městě i v okolí, její témata jsou nápaditá, z různých oborů a mívají vysokou úroveň, mimo jiné zásluhou velice fundovaných lektorů a pestrou náplní exkurzí do míst v různých oblastech republiky.

(jko)