Usychající smrky a listnáče lesníci vykáceli na Černé hoře. Nyní nechají motorové pily doma a čeká je masivní výsadba desítek tisíc nových stromů.

Nutné kácení

„Smrk je masivně poškozen hnilobou a společně s topolem a břízou je na hranici své životnosti,“ vysvětlil jednu z příčin kácení na Černé hoře Petr Novák, vedoucí Městských lesů Litomyšl.

Navíc v posledních letech dochází v celé republice k odumírání jasanu, které je způsobeno napadením houbami a hmyzem. „To všechno vede s extrémním suchem a napadením smrků kůrovci k tomu, že se les na Černé hoře začal v posledních letech plošně rozpadat. Musíme zajistit bezpečnost návštěvníků lesa a řidičů na vedlejší silnici,“ dodal Novák.

V těžbě dřeva budou lesníci pokračovat až do konce února, kdy by měli skončit s kácením napadených a dožívajících stromů mezi kempem a cestou na Vlkov. „Letos chystáme na Černé hoře větší investici, a sice vybudování zázemí pro volný čas. Plánujeme proto, že kácení urychlíme, aby po opravě cest a vybudování zázemí už nic nenarušila těžká technika,“ uvedl starosta Daniel Brýdl.

Nové stromy

Kácením však práce v lese nekončí. Pracovníci městských lesů na Černé hoře vysadí vhodnější dřeviny, především duby a jedle, které do budoucna vytvoří stabilní porosty. K podobnému zásahu došlo vloni v Nedošínském háji, kam po vykácení nemocných stromů vysadili dělníci přes 3 800 rostlin.

V letošním roce vysadí v Litomyšli přes 7 000 smrků, 7 500 jedlí, téměř 4 000 borovic, 250 modřínů, 400 douglasek, přes 9 000 buků a téměř 21 000 dubů.