V Čechách existuje zatím jen jedna střední škola, která nabízí obor pro chovatele cizokrajných zvířat. Druhá  bude v Litomyšli. Střední zahradnická a technická škola nabídne od příštího roku nový obor.  Navázala také už spolupráci s několika zoologickými zahradami. A to není všechno! V Litomyšli zřejmě vznikne centrum pro chov obojživelníků a plazů.

Exotika ve škole

Pro příští školní rok připravilo vedení školy pět nových oborů. „Podařilo se nám jako druhé škole v České republice získat obor chovatel cizokrajných zvířat. Zatím jsme měli jen takovou specializaci na zahradnické škole, ale v září otevřeme celý obor," sdělil Ivo Jiránek, ředitel Střední zahradnické a technické školy v Litomyšli.
Teorie  je  jedna věc, knih o exotických zvířatech je dost, ale co praxe, když ve městě  není zoologická zahrada?  Škola  má v současné době dvě učebny, a to pro akvaristiku a teraristiku. „V akvaristice letos postavíme dvě nové nádrže o objemu až tři tisíce litrů. U teraristiky se nám začíná dařit chov chráněných druhů obojživelníků. Rozmnožují se nám amazonské žabičky. Situace u obojživelníků je tragická, začínají totiž houfně vymírat. Zachránit je mohou jedině odchovy," vysvětlil Ivo Jiránek. Litomyšlská škola navíc nastartovala spolupráci se zoologickými zahradami ve Dvoře Králové nad Labem, Brně a také v polské Wroclawi.  „Studenti se v zoo dostanou téměř ke všemu. Navíc máme domluvené, že by nám zahrady některá zvířata mohly i půjčovat," dodal Ivo Jiránek.  Absolventi nového oboru najdou uplatnění v zoo i ve specializovaných prodejnách.

Kde vzít odborníky?

Právě zoologické zahrady někdy těžko shánějí dobré pracovníky. „Jsme v regionu, kde je velký zájem o práci, takže se nám lidé sami hlásí. Ovšem kvalifikovaných  uchazečů tolik není.  Stává se, že ošetřovatele u zvířat dělají i lidé s vysokoškolským vzděláním se specializací na exotická zvířata. Prostě chtějí pracovat u zvířat," sdělila Jana Myslivečková, tisková mluvčí Zoo Dvůr Králové nad Labem.

Specializace na cizokrajná zvířata, kterou nyní nabízí zahradnická škola v Litomyšli, přitahuje studenty z celé republiky.  Za ojedinělým  vzděláním sem přijíždějí žáci z Ostravy, Liberce nebo Karlštejna.

Vedení školy se zaměří v novém oboru nejen na exotická zvířata.  Kromě nového oboru chtějí v Litomyšli vybudovat také centrum pro chov obojživelníků a plazů. „Nové centrum by mohlo do města nalákat spoustu lidí, protože jinde v republice nic takového není.  Část centra bychom využili pro odchov druhů a část zpřístupnili veřejnosti.  Máme už vybranou budovu a kraj nám přikoupil i pozemky. Musíme připravit žádost o grant," informoval ředitel Ivo Jiránek.   Centrum obojživelníků by mělo vzniknout v areálu bývalé mlékárny v Litomyšli, který je v sousedství školy.

Kromě oboru zaměřeného na cizokrajná zvířata škola nabídne od září příštího roku i studium pro opraváře strojů a lesní mechanizátory.  Vznikne tady nový maturitní obor lesnictví.  Pro postižené žáky otevře litomyšlská škola lesnické práce.