Vila Klára patří mezi budovy ve městě, které jsou v neutěšeném stavu. Město ji chce získat, včetně pozemků, do svého vlastnictví a opravit. Doposud ale slouží jako léčebna dlouhodobě nemocných (LDN).

„V červnu jsme odeslali Pardubickému kraji, který je vlastníkem vily, dopis se žádostí o bezúplatný převod budovy," sdělil Radomil Kašpar, místostarosta Litomyšle.

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický vzal žádost na vědomí a seznámil s ní také Romana Línka, který je zodpovědný za zdravotnictví v kraji. „Podle dlouhodobého plánu rozvoje litomyšlské nemocnice počítáme v budoucnosti s oddělením LDN přímo v areálu nemocnice," sdělil hejtman.

Finance

Co tedy brání tomu, aby ke stěhování a následnému převodu budovy došlo? „Uspořádání prostor v areálu nemocnice by si vyžádalo náklady v přibližné výši třicet milionů korun," odpověděl Martin Netolický.

Další kroky ohledně financování budou projednávat zástupci kraje s představenstvem nemocnice. Pardubický kraj letos investuje miliony korun do rozvoje nemocnice, není proto možnost dalšího financování optimistická. „Příkladem je otevření iktového centra, investice do přístrojového vybavení nebo zateplování budov, výměny oken a střešní krytiny," doplnil Martin Netolický. Kdy však dojde k posunu, není jasné. Až bude vyřešena zásadní otázka peněz, jsou představitelé kraje podle slov hejtmana připraveni k dalšímu jednání s vedením města.

Další využití

Zcela jasné není ani to, k čemu by měla vila Klára po přesunu léčebny dlouhodobě nemocných sloužit. Budovu lze údajně využívat pouze pro studijní či zdravotnické účely. „V úvahu připadá možnost přestavby na knihovnu. Jeden čas padalo v úvahu zřídit zde děkanát fakulty restaurování," popsal možnosti využití Radomil Kašpar.

Ve městě kolují rovněž spekulace o převodu vily na město a následném prodeji soukromníkovi, který by ji přestavěl na byty či hotel. „Těžko si lze představit, že se město dobrovolně postaví do role takového překupníka," odmítl fámy místostarosta Radomil Kašpar.

Náklady na úpravy objektu z devatenáctého století jsou odhadovány na několik desítek milionů korun. Peníze chce Litomyšl získat z dotace integrovaného regionálního operačního programu. Vše ale hlavně záleží na tom, jak to bude se stěhováním LDN.