Na podzim se radní města zabývali pravidelným udílením cen města a čestného občanství pro letošní rok a vybrali tři osobnosti, které se zasloužily o lepší život v Litomyšli.

Jedním z oceněných je farář František Beneš, který se zásadním způsobem podílel na generálních opravách církevních památek. Vždy se aktivně zapojoval do občanského života Litomyšle a působil zde také se spolubratry salesiány. Věnována mu bude Cena purkmistra Laška. 
 Druhou cenu, kterou je Plaketa rady města Litomyšle, obdrží dle slov starosty města Radomila Kašpara „stále velmi pozitivně naladěný člověk 
a pilná včelka, Josef Čejka." Ten je dlouhodobým pracovníkem v technických službách, kde se díky svým schopnostem stal jedním 
z rozhodujících lidí. Vždy, když bylo potřeba byl přítomen, a stále se staral o spokojenost občanů a krásu Litomyšle.

„Mimořádností letošního předávání cen je udělení čestného občanství Jiřímu Grygarovi. A i přesto, že nemá plně spjaté kořeny s Litomyšlí, zaslouží si čestné občanství města za svou celoživotní vědeckou práci 
a občanský postoj. Také se zasadil o popularizaci našeho rodáka Zdeňka Kopala 
a my bychom mu tímto chtěli poděkovat," dodal 
k ocenění starosta města Radomil Kašpar.
 

Slavnostní akt se uskuteční 20. října od 19 hodin v zámecké jízdárně a o hudební program se postará dechové kvinteto Moravské filharmonie Olomouc Moravia Quintet.
 Mezi další osoby, které převzaly symbolické klíče od města a dekrety čestného občanství, patří v letošním roce Jiří Bělohlávěk, hudební ředitel a šéfdirigent České filharmonie, nebo architekt Josef Pleskot, který se řadí mezi nejrespektovanější české tvůrce a čestným občanem se stal za mimořádný přínos architektuře, pravidelnou reprezentaci české architektury na mezinárodních přehlídkách a za výjimečný vztah k městu.