Voda zadarmo. To je nadzemní voda, kterou v Litomyšli chytají do velkých nádrží a následně ji využívají třeba na zimním stadionu nebo v krytém bazénu.

„Máme několik vodojemů a vrtů na Černé hoře. Právě u bazénu jsme udělali novou nádrž o objemu 100 kubíků, do které budeme jímat vodu pro využití na plovárně, zimním stadionu i na hřbitově,“ vysvětlil místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar. Město tak využije vodu, která by jinak skončila v řece, třeba na zavlažování sportovního stadionu. Roční úsporu díky historickým vodovodům a štolám počítají v Litomyšli na miliony.

„Nadzemní voda se státu neplatí, máme ji zdarma a jsou to miliony, které ušetříme. Přitom ta voda je v kvalitě pitné vody,“ podotkl litomyšlský starosta Daniel Brýdl. Kromě úspory peněz, Litomyšl šetří i zásoby podzemní vody. Díky nové nádrži tak může město mít zásobu až 200 kubíků vody.

Prvním projíždějícím na čerstvě otevřeném obchvatu Svitav byl paradoxně cyklista
FOTO, VIDEO: Obchvat Svitav je v provozu. Prvním projíždějícím byl cyklista

Historické vodovody se v Litomyšli nachází v oblasti Černé hory. Stavba původního vodovodu začala v roce 1893. Původně tekla voda z rybníku v místě dnešní plovárny do kašny na náměstí, kde si ji lidé nabírali. Město se tehdy rozhodlo, že zřídí moderní vodovod, příbramští horníci razili štoly a první vodojem měl tehdy objem okolo 20 kubíků vody. Součástí staré vodovodní sítě jsou zděné štoly v hloubce osm až deset metrů pod povrchem. Nejdelší štola měří okolo 300 metrů. Na několika místech jsou i původní vodojemy. Potrubí bylo nejdříve dřevěné, později litinové.

Zdroj: CMS TV @ FILM STUDIO COMVISION

„Kromě čištění štol není potřeba nic dělat. Podle měření je vydatnost štol 100 až 120 let stále stejná,“ řekl technik bazénu Miloň Kratochvíl, který se o historické vodovody v Litomyšli hodně zajímá.

Původní hlavní větev městského vodovodu vedla po dnešní Tyršově ulici přes město až k hotelu Dalibor. Postupně se rozvětvovala k dnešní nemocnici, zámku a pod kostel. V meziválečném období přestal vodovod kapacitně stačit a byl postaven nový s hlavním vodojemem u Janova.

Starý vodovod byl od té doby desítky let nevyužívaný. V roce 2010 začalo město s jeho obnovou. Experti udělali hydrogeologické průzkumy a optickou inspekci televizní kamerou. Vodojemy i štoly byly v dobrém stavu a díky tomu je může město znovu využívat.