Knihu vydalo architektonické nakladatelství Detail, které je známé i za hranicemi Německa, a to díky stejnojmennému odbornému časopisu. Město Litomyšl se tak zařadilo do série příkladů současného stavění, která mapuje i dřevěnou architekturu Vorarlberska, betonové stavby kantonu Graubünden nebo nové bydlení v Japonsku. Kniha bude v prodeji za několik týdnů a měla by být k dostání i v Litomyšli.

O knize

Knihu otevírá Aicherův svižně a trefně napsaný esej, kterému předcházely rozhovory jak s architekty Alešem Burianem a Josefem Pleskotem, tak i se všemi dosavadními starosty Litomyšle od Miroslava po Daniela Brýdla. Kniha Potenciál malého města by nevznikla bez rozhodné podpory předcházejícího starosty Radomila Kašpara. Už jen tato okolnost kontinuálního vstřícného postoje vedení města při vzniku drobné publikace naznačuje, v čem spočívá jeden ze základních předpokladů pestrého a životaschopného rozvoje sídla.

Druhou část knihy tvoří rozhovor s historikem a teoretikem architektury Tomášem Valenou. Čtenář tu do ruky dostává pravděpodobně jeho poslední zachycené myšlenky, neboť profesor Valena během přípravy této publikace bohužel zemřel. Valena mimo jiné poeticky vykresluje charakteristiky regionu: „Plasticita, duchovní pronikání hmot – vyostřeně řečeno: Češi to nemají rádi ploché. To jiné, to obrazně-narativní, radost pro oko, i tady je Plečnik příkladem“.

Třetí část tvoří dvacítka vybraných architektur. A Florian Aicher podtrhuje, že to rozhodující na Litomyšli nespočívá ani tak v četnosti nových kvalitních solitérů, ale především v cílené akupunkturní architektonické intervenci, pomocí které vedení města kontinuálně zvyšuje kvalitu veřejného prostoru.