Radní dlouho diskutovali o tom, zda do městského zpravodaje patří příspěvky politických stran, nebo ne. A závěr?  Budou tam! Již od srpna dostanou ve zpravodaji  Lilie  prostor všechny politické strany, které mají své členy v zastupitelstvu.

Změna už teď!

„Zpravodaj je placený z peněz všech občanů. Tak nechápu, proč by tam neměly mít prostor politické strany, jejichž  členové jsou v zastupitelstvu,"  řekl před časem Radek Pulkrábek, zastupitel opozičního sdružení Patriot. Radní v Litomyšli nejdříve čekali na novelu tiskového zákona, která se má  zabývat městskými zpravodaji. Nakonec schválili   změnu dříve, protože novela  ještě není. „Od voleb v roce 2010 probleskovaly názory v zastupitelstvu, aby byla Lilie řízena výborem zastupitelstva, aby měla jinou podobu a hodně jsme o tom také diskutovali v radě města.  Dohodli jsme se, že by se měla Lilie otevřít. Čekali jsme, že ministerstvo kultury předloží novelu tiskového zákona, ale zatím nemáme ani její návrh a vydání novely se stále odkládá," sdělil místostarosta Vojtěch Stříteský.  Dále už čekat radní v Litomyšli nebudou.  „V srpnu vyjde poprvé zpravodaj Lilie s tím, že tam bude graficky oddělený prostor pro příspěvky stran. Každá strana, která je v zastupitelstvu, má stejný prostor. Jejich příspěvky nebudou nijak korigovány, upravovány ani kráceny. Co si která strana dodá, to jí otiskneme," vysvětlil Vojtěch Stříteský.

Pomluvy?

Ve vzduchu visí obava z napadání a pomluv. „Když se podívám na stránky  jedné strany, tak je mi trochu líto lidí, co by právě tohle měli číst," sdělil starosta Michal Kortyš. Sám je ovšem pro, aby politické strany měly ve zpravodaji prostor.

Radní ovšem zaznamenali od lidí reakce dvojího typu. Jedni chtějí, aby strany měly ve zpravodaji prostor, druhým to vadí.  „Ať si udělají strany svoje plátky a neotravují svými  řečmi  lidi, stačí nám to před volbami," míní Jiří  Novotný.  Někteří lidé jsou však pro, aby měli  politici ze zastupitelstva prostor pro své názory.

Ve svitavském okrese  politické strany  ve zpravodaji většinou své příspěvky nepublikují. Noviny slouží především pro informování o dění ve městě,  rozhodnutí zastupitelstva a rady města nebo přinášejí  program akcí na měsíc a zprávy o záležitostech, které se už konaly. 

Změny od srpna v Lilii

Termín uzávěrky jednotlivých vydání zpravodaje je stanoven nově vždy na 18. dne v měsíci.
Inzeráty nebudou otiskovány na poslední straně.
Podle nových pravidel nebudou inzeráty otiskovány na prvních třech tiskových stranách a na straně poslední.
Lilie se otevře názorům politických subjektů zastoupených v zastupitelstvu města.
Každý volební subjekt zastoupený v aktuálním volebním období v zastupitelstvu města Litomyšle může v Lilii ve vymezeném prostoru prezentovat názory a stanoviska, pokud jsou v souladu se zákony České republiky, statutem, pravidly a metodickým pokynem
zpravodaje města Litomyšle Lilie.
Lilie bude mít menší rozsah.
Rozsah stran včetně inzerce a prostoru pro prezentaci názorů a stanovisek politických stran je stanoven na 14 – 24. Zvýšení počtu stran může ve výjimečných případech povolit vedení města.
V souvislosti s tímto ustanovením bude pravděpodobně docházet k převisu příspěvků.