Ten o víkendu přijel na svou první návštěvu do oblíbeného historického města. Jeho přítomnost zde však nebyla čistě rekreační. 
 

V sobotu podstoupil prohlídku města, při které mimo jiné navštívil i piaristický chrám a litomyšlský zámek. Náročný den zakončil na schůzce s litomyšlskými duchovními. V neděli pokračovala jeho návštěva zúčastněním se ekumenické bohoslužby a mše svaté. Do piaristického chrámu Nalezení svatého Kříže a kostela Povýšení svatého Kříže přišlo biskupa přivítat stovky lidí. Pavlu Konzbulovi se ve městě líbilo: „V Litomyšli jsem poprvé. Před příjezdem jsem měl velká očekávání, ale skutečnost je předčila," prohlásil. Radomil Kašpar mu při mši svaté předal symbolický klíč od města 
a vyjádřil potěšení z toho, že mohl titulárního biskupa v Litomyšli přivítat.