„Projekt nám přinesl mimo jiné revitalizaci zámeckého pivovaru, což byla investice okolo 50 milionů korun. Prostor dostal jiné hodnoty. Obsah se ale začal vytrácet. Na začátku jsme měli představu, že bude v Litomyšli více mládežnických aktivit. V poslední době děti dostávají možnost více se podívat do světa, proto jsme se domluvili, že celé centrum přebereme my,“ vysvětlil místostarosta Radomil Kašpar.

Sucho v lednu?! Zhruba na třetině území Česka stále panuje půdní sucho (žlutá a oranžová pole). V tomto období by přitom měl být vláhy nadbytek. Nestačí se ani doplnit podzemní vody.
Není sníh, hrozí tak obrovské sucho

Jednání byla trochu složitější. „Milion korun, který YMCA před 20 lety vložila do Evropského školicího centra, jim vrátíme,“ podotkl místostarosta. Podle vedení Litomyšle si na sebe Evropské školicí centrum dokáže vydělat.

Záchrana pivovaru

YMCA Europe se zasloužila o záchranu a rekonstrukci zámeckého pivovaru. Ze svého rozpočtu Litomyšli za 20 let pomohla nejen s opravou historicky cenné budovy, ale také vkladem téměř dvanáct milionů korun na první fázi oprav a příspěvku na založení obecně prospěšné společnosti EŠC. Z nevyužívaných prostor se stalo moderně vybavené kongresové a ubytovací centrum, které každý rok hostilo významné konference a semináře.

Zlepšení průchodnosti podloubí a vzhledu náměstí si slibují občané Litomyšle od nového tržního řádu.
FOTO: Litomyšl omezuje reklamní smog