„Každé navýšení počtu kamer může vyvolat různé názory. Policii ovšem záznamy z kamer pomáhají. Chceme, aby se lidé vyjádřili, a už máme první ohlasy,“ uvedl místostarosta Josef Janeček. Vedení města zvažuje, že kamerový systém posílí o dvě nebo tři kamery. O lokalitě bude rozhodnuto po skončení ankety.

Podle policie i strážníků jsou kamery v ulicích jednoznačná pomoc. „Výhodou je zvýšení prevence proti kriminalitě. Systém pomáhá při odhalování pachatelů trestné nebo přestupkové činnosti. Zachytí také průjezd vozidel s osobami, které páchají trestnou činnost. A pomáhá nám i v případě spadlých stromů nebo nefungující světelné křižovatky,“ vysvětluje Tomáš Rádek, velitel Městské policie v Litomyšli.

Ve městě mají nyní dvanáct kamer, přičemž jedna je mobilní.