Prvním krokem při přípravě projektu je průzkum, který má zjistit, jakou podobu nábřeží by si obyvatelé města nejvíce přivítali. Výstupy se stanou součástí architektonické soutěže na proměnu nábřeží.

„Soutěž se uskuteční letos na podzim a vyhlášena bude na začátku příštího roku. Vyjde z ní vítězná předloha, ze které se zpracuje projektová dokumentace,“ uvedl starosta Michal Kortyš. Projekt má být financován z grantu soukromé nadace Proměny ve výši až dvaceti pěti milionů korun, pěti miliony se na obnově nábřeží bude podílet město. Nově opravené nábřeží se má otevřít v roce 2016.

Vyřeší i park

Nadace Proměny spolupracuje s městem na přípravě projektu, organizuje architektonickou soutěž, napomáhá při výběrovém řízení na dodavatele stavby. Pokud město splní stanovené podmínky, může od nadace získat finanční příspěvek na zajištění údržby nábřeží na tři roky po jeho dostavbě.

Průzkum má od lidí zjistit, co jim v místě chybí, jestli tam obyvatelé města chodí a zda mají nějaké konkrétní požadavky na proměnu místa. O všech připravovaných akcích bude město informovat v městském zpravodaji. Místo se má stát odpočinkovou rekreační plochou pro trávení volného času.

Lokalita je vymezena hostincem Za vodou a mostem u Smetanova domu. Navazuje na parter, jehož úpravu už provedl architekt Josef Pleskot, a prodlouží se tak stávající promenáda kolem Loučné. Město bude po architektech chtít, aby řešili širší území, kromě Valů i park u Smetanova domu.

(ik, čtk)

Už upravili…

Před deseti lety upravili v Litomyšli břeh Loučné podle návrhu architekta Josefa Pleskota. Vybudovali protipovodňové opatření. Došlo k rekonstrukci pobytových ploch a komunikací a řeku zpřístupnili obyvatelům sídliště dřevěným a betonovým schodištěm. Součástí projektu byl altán, mostu přes řeku a vyzvednutí původní lávky. Došlo k výměně teplovodu a jeho přeložení pod koryto řeky, k přeložení elektrického vedení, k přeložce vodovodu a osazení uzávěru proti zpětnému vniknutí záplavových vod do vyústění dešťové kanalizace.