Plošné kácení vzrostlých stromů vadí obyvatelům Svitavské ulice. „ Přestože v generelu zeleně je uvedeno, že některé stromy jsou již ve špatném stavu a mají být postupně nahrazovány, rozhodlo se město k tomuto nevratnému nešetrnému zásahu. Samozřejmě, že staré stromy je třeba postupně nahrazovat novými, ale to se dá dělat postupně každý rok tak, aby alej a její funkce zůstala zachována. Jedna z nejkrásnějších dominant Moravské Třebové bude nenávratně zničena,“ míní Martin Jílek z Moravské Třebové, který bydlí právě ve Svitavské ulici. Vadí mu, že než stromy dorostou, potrvá to dobrých 20 let. „Městské aglomerace se v létě přehřívají a tvoří tepelné ostrovy s teplotou kolem 40 stupňů. Jedinou skutečnou obranou jsou jen vzrostlé stromy. Kdo se v létě prochází po Svitavské ulici, ví, jaký je to rozdíl proti vyprahlým ulicím bez stromů,“ dodává Jílek.

Vedení města se ale brání, že kácení stromů je nezbytné. „Stav staré lipové aleje jsme aktivně konzultovali s odborem životního prostředí a krajinářským architektem. Podle dendrologického posudku je alej už na hranici její životnosti. Bohužel je narušena nejen stabilita stávajících kmenů, ale i kořenového systému, což se projevilo například vyvrácením lípy poblíž autobusové zastávky při poryvech větru vloni na konci července,“ vysvětlil starosta Moravské Třebové Miloš Mička.

Odstranění starých stromů je podle něho nezbytné nejen pro zachování bezpečnosti chodců, ale také s ohledem na dlouhodobou udržitelnost aleje. „Podle odborníků je nutné dělat obnovu aleje kompletně, nebo po ucelených úsecích. Jedině tak zajistíme vhodné podmínky pro růst kořenů i koruny stromů. Sice bude chvíli trvat, než stromy vyrostou, ale jedině tak zachováme krásnou alej se stejnými, nebo podobně vzrostlými stromy i pro další generace,“ uzavřel Mička.

Rekonstrukce Svitavské ulice v Moravské Třebové má začít letos v květnu. Náklady na celkovou modernizaci mají činit zhruba dvacet milionů korun.