Odborníci zachránili vzácnou lípu v zahradě bysterského zámku. Lípa velkolistá je jediným stromem v Pardubickém kraji, na jehož ošetření přispěla Nadace partnerství.

Ve čtvrtek ráno přijeli do Bystrého specialisté, aby provedli zásah na jedné z nejstarších lip. Domov na zámku má ve správě zeleň o rozloze téměř čtyř hektarů. Travnaté plochy, rostliny, keře a stromy vyžadují péči. Proto se pracovníci domova snaží najít finanční výpomoc. „Hledáme sponzory, aby nás podpořili nejen v sociální péči, ale také v péči o náš památkově chráněný zámecký park," uvedla Vlasta Machatová z Domova na zámku. Mezi dřevinami se najde řada vzácných stromů, které se neobejdou bez zásahu odborníků.

Šance pro Tilii

Bysterský domov zpracoval projekt na záchranu mohutné lípy (pozn. latinsky Tilia), která se nachází v blízkosti frekventované cesty u zámku. „Požádali jsme Nadaci Partnerství v rámci programu Zdravé stromy pro zítřek o příspěvek na odborné posouzení zdravotního stavu lípy a zásah odborné firmy," vysvětlila Vlasta Machatová. Komise záměr podpořila a bysterský domov získal poukaz na bezplatné ošetření vzácné dřeviny.

Poslední zákrok na tomto stromu provedli specialisté vloni, ale vazby povolily. Také kmen stromu byl poškozený. „Navrhované ošetření spočívá v redukčním a zdravotním řezu, vrtané a víceúrovňových vazbách dynamických," uvedli ve zprávě pracovníci z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Ti si strom prohlédli před měsícem.

Odborný zákrok

Specialisté se s nářadím pustili do větví stromu, aby dali lípě ještě šanci. Podle Vlasty Machatové korunu prořezali. Odstranili nejen nemocné, ale i přebytečné větvě, aby lípě odlehčili. Museli strom také zpevnit, a to vrtanými, ale víceúrovňovými vazbami. Nikdo nemusí mít obavy, že by významnou lípu poškodili. „Michal Kindl, Robert Kohout a Jiří Nesrovnal jsou profesionálové s mezinárodním certifikátem European Tree Worker. Ten zaručuje, že nám tu nezůstane nevzhledný pahýl, jak se při neodborných zákrocích stává," řekla Vlasta Machatová. Stromolezci celý zákrok provedli zcela zdarma.

Většinu dřevin v zámeckém parku odborníci ošetřili před třemi lety. Tato lípa ale patřila k dřevinám, které rostly mimo pozemky Domova na zámku a nemohli ji prořezat. Vlastnictvím Pardubického kraje, který je zřizovatelem domova, se stala až v roce 2010.

Tilia, jak lípě pracovníci Domova na zámku říkají, se stala raritou. „Stala se jedním z osmnácti stromů v České republice a jedinou v Pardubickém kraji, jejíž ošetření umožnila Nadace Partnerství a Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu s podporou Mendelovy univerzity v Brně," dodala Vlasta Machatová.

Lípa v Bystrém

Lípa velkolistá, s botanickým názvem Tilia platyphylla Scopoli, je jedním z nejmohutnějších stromů v parku bysterského zámku. Stáří této vzácné dřeviny se datuje patrně ke vzniku parku za kněžny Ernestiny z Langetu. Tato majitelka panství nechala v polovině devatenáctého století opravit zámek a zřídila nádherný a rozsáhlý anglický park. Obvod kmene majestátního stromu je úctyhodných čtyři sta šedesát čtyři centimetrů. Na výšku lípa dosahuje dvaceti čtyř metrů.