Před nedávnem ji tady zasadili nejmladší obyvatelé obce. Strom sem umístily děti z mateřské školy.

Původní lípa bohužel uschla. Měla vyhnilý střed kmenu. Její věk byl odhadnut přibližně na dvě stě padesát let.

Na odrostek lípy malolisté finančně přispěly křenovské spolky.

(zr)