V neděli 10. června si obyvatelé Lidic připomněli 65. výročí lidické tragédie opravdu netradičně. Uspořádali ve své obci první nesoutěžní festival dětských pěveckých sborů „Světlo za Lidice“. Každý kraj České republiky reprezentoval jeden pěvecký sbor. Za Pardubický kraj se představil soubor Kantiléna ze Základní umělecké školy v Luži s dirigentkou Danou Pražákovou ze Svitav.

Festival započal pietní vzpomínkou u společného hrobu prezident republiky Václav Klaus. Poté předseda Senátu Parlamentu České republiky Přemysl Sobotka festival zahájil. Za doprovodu Posádkové hudby Praha zazpívala Lucie Bílá, která převzala nad celým festivalem uměleckou záštitu.

Kantiléna zahájila vlastní program skladbou Gloria Antonia Vivaldiho, následoval Dvořákův Život vojenský. Ruská píseň Prekrasnoje daljoko vyvolala příznivou reakci publika, stejně jako skladba B. Chilcotta Can You Here Me ve znakové řeči. Po závěrečné ruské písni Ně grusti, ulybnis i pój! – Nebuď smutný, usměj se a zpívej! odměnilo publikum Kantilénu velkým potleskem.