Zaměstnavatelé se přesto potýkají s nedostatkem pracovní síly. Nejhůře je tam odvětví zpracovatelského průmyslu a stavebnictví.

Čechům se nechce pracovat

V českém sociálním systému je pro mnohé výhodnější zůstat doma. Mzda, kterou dnes někteří zaměstnavatelé nabízejí, totiž neuspokojuje požadavky uchazečů.

Příležitost tak dostávají cizinci, kteří jsou se mzdou spokojeni. Ve srovnání s domovem si v České republice mohou nadprůměrně vydělat.

Najít práci pro cizince z třetích zemí není jednoduché, ne však nemožné. Na rozdíl od občanů zemí Evropské unie však potřebují souhlas úřadů.

„Podmínkou pro udělení pracovního povolení je volná pozice na trhu práce, na kterou se nepodaří umístit uchazeče o zaměstnání. Teprve pak je možné pracovní povolení udělit na dobu jednoho roku s možností dalšího prodloužení. Takových míst je dnes poměrně mnoho,“ vysvětluje Ivana Grohová, zástupkyně ředitele Úřadu práce ve Svitavách.

„K poslednímu srpnu letošního roku pracuje v bývalém okrese Svitavy legálně 876 cizích státních příslušníků, z toho 534 těch, kteří potřebují pracovní povolení,“ dodává.

Téměř osmdesát procent cizinců, kteří v okrese pracují na základě povolení, je z Ukrajiny, zbytek pak přijíždí z dalších zemí jako je Mongolsko či Moldávie.

Nutno říct, že práce si cizinci váží. Ve většině případů jsou zaměstnavatelé spokojeni. RZ roční mzdy zahraniční dělník, který pracuje v České republice, živí členy jeho rodiny po několik let.