Na internetových stránkách lidé našli anketu, ve které vyjádřili názor na podmínky pro umístění bankomatu. „Výsledky hlasování nás však nepřesvědčily. Zastupitelé po zralém uvážení došli k tomu, že pro město ani uživatele není smlouva výhodná,“ přibližuje starostka Jiřina Leinweberová složité hledání vhodné firmy. Dodává, že již žádnou soukromou organizaci neosloví a obnoví jednání s Českou spořitelnou. Právě ta v Bystrém před třemi léty uzavřela pobočku a nechala obyvatele na holičkách. Vlasta Halvová si stěžuje na nepříjemnosti zaviněné absencí peněžního automatu: „Je to neúnosné, velice se zlobím. Za každým výběrem peněz jezdím až do Poličky. Utratím velkou částku za autobus.

Bankomat by byl pro nás spásou.“ Peněžní ústav se k městu neobrací zády, i když to tak vypadá. Ředitel pardubické pobočky České spořitelny František Krčil slibuje bysterským nápravu. „Když jsem naposledy jednal se starostkou, navrhl jsem jí východisko. To spočívá v tom, že by se větší podniky z Poličky podílely na provozu bankomatu, čímž zajistí jeho rentabilitu,“ naznačuje František Krčil. V současné době řeší spořitelna stejný problém v Brandýse nad Orlicí, kde také umístí bankomat. Jedná se o pilotní projekt, na kterém se podílejí místní firmy. „Hned jak dokončíme tento první případ, přijde na řadu Bystré.

Obyvatelé se nemusejí bát, že jsme na ně zapomněli,“ vzkazuje František Krčil. Přesný termín však neuvedl. Ale jak se zdá, lidem začíná svítat naděje na konec letitých problémů.

Informace o bankomatu v Bystrém

V rámci neustálé snahy o získání bankomatu pro naše město se podařilo navázat kontakt s firmou Kingston Consulting s.r.o., která nabízí našemu městu instalaci bankomatu během velmi krátké doby. Podmínkou je, že město zaplatí jednorázový aktivační poplatek ve výši 82.600 Kč. Následný bezplatný provoz bankomatu by byl zajištěn jen v případě, že by bylo uskutečněno nejméně 900 výběrů za měsíc. Za každou neuskutečněnou transakci do limitu 900 by město muselo zaplatit 25 Kč za měsíc. Při výběru z bankomatu této firmy by vybírající zaplatil jako za výběr z bankomatu cizí banky. Každá banka má tyto podmínky stanoveny jinak, u ČS a.s. je to např. 25 Kč + 0,5 % z vybírané částky.

Na webových stránkách města je vypsána anketa, která by měla sloužit ke zjištění potřeb našich občanů v této oblasti. Pro ty, kteří nevyužívají webové stránky města, je tato anketa připravena v písemné formě na podatelně města.

Byla bych ráda, kdyby se Vás co nejvíce mohlo vyjádřit do 10.9.2007. Podklady z této ankety budou sloužit pro rozhodování zastupitelů města na zářijovém zasedání.

12.9 – Výsledky ankety týkající se umístění bankomatu soukromou firmou

V anketě odpovědělo 209 občanů.Z toho 81 by této služby za podmínek uvedených v anketě využívalo vícekrát za měsíc, 84 občanů by za těchto podmínek bankomat nevyužívalo. 37 v krajní nouzi a 10 1x za měsíc. Zastupitelé budou o instalaci bankomatu a službách spojených s provozem rozhodovat dnes večer na veřejném zasedání. Jiřina Leinweberová, starostka