Neúcta k mrtvým

Na hroby, o které se někdo stará, ale neplatí, umisťuje tabulky s oznámením o ukončení nájmu. Snaha se však často míjí účinkem a cedule ze hřbitova mizí nebo se najednou objeví jako nepovedený žert na sousedních hrobech. Miroslav Svoboda ze Svitav na místo posledního odpočinku chodí za zemřelými příbuznými.

Nad chováním některých dlužníků kroutí hlavou. „Považuji to za neúctu k zesnulým. Pieta už bohužel povadla, každý má plno starostí, ale na předky si nevzpomene. Je to ostuda,“ zlobí se Miroslav Svoboda.

Seznam dlužníků

Částka za pronájem hrobů však není nijak vysoká. Za rok nepřesáhne sto korun. Lidé si mohou pronajmout hrob třeba jen na jeden rok dopředu. I přesto se lidé placení vyhýbají. „Samozřejmě se stává, že se pozůstalí přestěhovali, nebo zemřeli. Pokud se ke hrobům nepřihlásí, propadnou městu a to s nimi naloží, jak uzná za vhodné,“ vysvětluje další postup po neúspěšném sehnání neplatičů Jana Havlů.

Aktuální seznam dlužníků umístili pracovníci technických služeb ke vchodu na hřbitov. Někdy se v lidech pohne svědomí a částku uhradí. Pokud nechtějí prodloužit smlouvu, musejí podle zákona o pohřebnictví na vlastní náklady odstranit pomník. Hrobaři po uzavření smlouvy s novým nájemcem ostatky uloží do hromadného hrobu.