Několik železnic v okrese je v ohrožení. Kraj chce šetřit. „Pardubický kraj platí u autobusové dopravy prokazatelnou ztrátu osmnáct korun za kilometr a u železnice devadesát dva korun na kilometr. Už nechceme platit tuto částku tam, kde jezdí jen několik cestujících,“ uvedl krajský radní Jan Tichý.

Firma OREDO zpracovává analýzu, na jejímž základě dojde k omezení a někde dokonce k úplnému zrušení osobní vlakové dopravy. Mimo jiné se jedná o železnici mezi Svitavami a Poličkou. Obyvatelé obcí na trati podepisují petici. „Požadujeme, aby byla zachovaná dopravní obslužnost obce, vlaky nebo autobusy. Zastávky vlaků jsou sice mimo vesnici, ale spoje denně využívá asi deset lidí,“ uvedl Petr Škvařil, starosta Květné. I radní Poličky zvedají ruce pro zachování lokálky. „Jsem turista a ze Svitav jezdily celé výpravy. V zimě vlaky využívají běžkaři. Modernizace trati stála miliony korun, ušetřili na výpravčích a teď budou vlaky omezovat. Připadá mi to jako autobusová lobby. Příští týden máme ve Svitavách další jednání s krajským radním Janem Tichým,“ sdělila poličská místostarostka Marie Kučerová.

O úplném zrušení osobní vlakové dopravy uvažuje kraj mezi Moravskou Třebovou a Jevíčkem. „Lidé jezdí vlaky málo. Je to dané možná i tím, že nádraží jsou dále od center obcí. Autobusová doprava je rychlejší. Ztrátu, která vzniká podle analýzy v železniční dopravě, nezaplatíme. Bylo by rozumné spoje jen omezit a nechat ty, které lidé využívají,“ řekl starosta Jevíčka Roman Müller. Omezení vlaků se nelíbí ani lidem v Pusté Kamenici. I na trati ze Žďárce u Skutče do Kamenice totiž kraj plánuje, že dopravu omezí. „Dráhy za ty roky spoje nepřizpůsobily lidem, takže jsme si zvykli jezdit do práce auty. Vlak ale někteří stále využívají. Vím minimálně o šesti lidech, kteří na Skuteč jezdí vlakem. Jednání ale ještě nejsou uzavřená,“ dodal Jaroslav Sklenář, místostarosta Pusté Kamenice. Základní myšlenkou změn je podle společnosti OREDO nahradit málo využívané vlaky autobusovou dopravou. „Konkrétně mezi Žďárcem a Pustou Kamenicí budou vlaky nahrazené autobusy. U linky ve směru na Krounu a Pustou Kamenici se počítá s intervalem zhruba dvě hodiny. Z Pusté Kamenice na Poličku pojedou vlaky každé dvě hodiny a ve špičce každou hodinu,“ informoval Martin Hájek z firmy OREDO.

Lidé poukazují rovněž na to, že díky změnám přijdou o práci další zaměstnanci Českých drah. A to je v regionu s vysokou nezaměstnaností další problém.

KOMENTÁŘ

Co kdybychom za vagóny zapřáhli koně?


Je vidět, že náměstek hejtmana odpovědný za dopravu v kraji Jan Tichý netrpí nedostatkem smyslu pro humor. Dokázal to při srovnávání nákladů kraje na kilometr železnice a autobusové dopravy, kdy uvedl, že jednotky cestujících bude výhodnější přepravovat taxíky. To je nápad! A co takhle za vagóny zapřáhnout koně, jako tomu bylo v průkopnických časech železniční přepravy?

Podívejme se však na uvedená čísla, které pan Tichý prezentoval jako prokazatelnou ztrátu. U železniční přepravy činí dotovaná částka (ztráta) 92 korun na kilometr, u autobusové dopravy pak osmnáct korun na kilometr. Těmto údajům lze zcela určitě věřit. Důvod nákladnosti u vlakových spojů je zřejmý. Z uvedené částky devadesát dva korun je hrazeno vše, co souvisí s provozem lokálky. Nejvyšší částku pak tvoří vlastní poplatek za užívání kolejí. Přepočteno na vytíženost, a tedy i rentabilitu osobní železniční přepravy, pohybujeme se v průměru na uváděné sumě panem náměstkem. Oproti tomu u autobusové dopravy je prokazatelná ztráta osmnáct korun za kilometr. Celkem logicky si položíme otázku, jak je to možné? Že by zaměstnanci dopravních společností pracovali zadarmo nebo snad společnosti dotovaly provoz ze svého? Nikoli. Problém spočívá právě ve slovech „prokazatelná ztráta“. V tomto případě jde o to, co všechno jsou krajští úředníci ochotni připočítat do nákladů souvisejících s provozem autobusových spojů. Na rozdíl od železnice, v nákladech autobusových přepravců nejsou promítnuty náklady za užívání komunikací a jejich následnou údržbu.

Jinými slovy, nejvyšší částka u provozu lokálky jde u autobusů na vrub kraje a státu. Avšak není již nikde promítána. V neposlední řadě v této částce není zohledněn možný příspěvek kraje na pořízení nových autobusů. Pro zajímavost – mohl by někdo veřejně doložit, jaká částka byla již takto krajem proplacena za období let 2008 až po současnost? Je zřejmé, že ona prokazatelná ztráta je nejpádnějším argumentem (nebo i jediným?) při tzv. optimalizaci dopravy v kraji. V nedávné době jsme se mohli dozvědět o záměru Pardubického kraje financovat opravy krajských „dvojek a trojek“ z úvěru v hodnotě jedné miliardy korun. Nade vše pochybnosti to jsou právě autobusové společnosti, které významně ovlivňují současný stav právě na těchto komunikacích. Nebylo by tedy správné, aby kraj natáhl ruku k těmto přepravcům a požadoval od nich částečnou finanční spoluúčast?

MIROSLAV DROBNÝ, Věci veřejné v Pardubickém kraji