„Celá jižní strana bude vysokou stavbou celoročně zastíněna. Absencí slunečního záření vzniknou obyvatelům vyšší náklady na topení a svícení,“ shrnula výhrady obyvatel Dagmar Martinková.

Lidé z Kaštanky se zlobí, že nemohli svoje výhrady uplatnit ve stavebním řízení. V případě prvních dvou bytových domů totiž nebyli svitavským stavebním úřadem osloveni přímo. Podle vedoucího odboru výstavby Romana Poláčka obyvatelé domků účastníky řízení byli. „Oznámení se jim doručovalo veřejnou vyhláškou,“ vysvětluje Poláček.

Obyvatelé rodinných domků v tom však spatřují úřednickou zvůli. Podle nich byli do stavebního řízení zahrnuti rovněž obyvatelé bytového domu v sousední ulici, kterých se ale nová výstavba nijak nedotkne, a stavební úřad tak nemusel obesílat všechny účastníky jednotlivě písemně.

Proto se obrátili na Krajský úřad Pardubického kraje. „Při schvalování územního plánu ohledně bytových domů jsme nebyli o této věci vyrozuměni, a to ani ústně nebo písemně,“ uvádí se ve stížnosti, kterou obyvatelé vilek sepsali. „Odbor výstavby použil ke schválení územního řízení občany z bytové jednotky, která je mimo plánovanou výstavbu,“ zlobí se lidé z Kaštanky.

Krajský úřad ale jejich stížnost zamítl. „Z přezkoumávaného rozhodnutí a spisu stavebního úřadu je patrné, že se stavební úřad nedopustil při doručování písemností žádného pochybení,“ uvádí se v odpovědi. Ani v tom, že v těsném sousedství rodinných vilek vyrostou vysoké, několikapatrové bytové domy, neshledali krajští úředníci nic závadného.

Lidé z Kaštanky se ale nevzdávají. Sepsali petici a se stížností se obrátili na ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou. „Obracíme se na vás s prosbou o pomoc vyřešit naši svízelnou situaci, která nastala neseriózním jednáním ze strany vedení městského úřadu, odboru výstavby města a krajského úřadu,“ píší zoufalí obyvatelé v dopise ministryni. Petici, která nesouhlasí s výstavbou výškových činžovních domů v Rezidenci Tabačka, podepsalo zatím přes 300 lidí.