/ZEDITOVANÁ TISKOVÁ ZPRÁVA PARDUBICKÉHO KRAJE/

Snazší cesty do škol, na internáty, koleje i k lékaři. To jsou důvody, kvůli kterým došlo od prosincové změny jízdních řádů k posílení autobusových spojů mezi Jevíčkem a Rájcem-Jestřebím. Odtud mohou cestující nasednout na vlak a rychle se dostat do Brna, kam historicky míří řada studentů nejenom z Malé Hané za vzděláváním. Změnou odpadla i nutnost jednoho přestupu v Boskovicích.

Pardubický kraj dostal letos v létě podnět od starostů z Moravskotřebovska a Jevíčska, podle kterých by vyšší počet ranních a odpoledních spojů výrazně pomohl mladé generaci při cestování na střední a vysoké školy. Z posílení autobusových linek by ale měli prospěch i další, například senioři, kteří do Brna cestují k lékaři či za rodinou. V minulosti jezdil z Jevíčka do Rájce-Jestřebí jeden autobus v 7 hodin ráno. To se od 10. prosince se změnou jízdních řádů změnilo.

Psali jsme:

Jevíčko.
Přidáme autobusy, slíbil kraj. Cestování z Jevíčka do Brna i Pardubic je horor

„Řešili jsme to s ohledem na rychlost cestování, náklady i smysluplné obsazení. Jako nejlogičtější variantu jsme nakonec vybrali posílení ranních spojů dle požadavku starostů. Z Jevíčka teď navíc k tomu jednomu stávajícímu jezdí autobusy i v 5, 6, a 8 hodin každý pracovní den. Studenti se tak v klidu dostanou do škol v Brně. Z Rájce-Jestřebí odpoledne odjíždějí spoje v 15, 16 a 18 hodin, opět na žádost obcí. Zlepšíme tím návaznost a po dobu jednoho roku budeme pečlivě monitorovat obsazenost linek,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

Z Rájce-Jestřebí jezdí ve špičkách až čtyři vlaky za hodinu směrem do Brna. Kombinovaná forma dopravy je podle dopravních technologů lepší variantou, protože autobusový spoj z Jevíčka do Brna by kvůli snahám o ekonomičnost musel obsluhovat více zastávek. Cesta by tak trvala stejně či déle jako s přesednutím na vlak v Rájci-Jestřebí. „Původně jsme zvažovali pouze spoje v 5 a 6 hodin, nicméně nás jevíčská radnice požádala o zajištění odjezdu i v 8 hodin. Prozatím veškeré náklady hradí Pardubický kraj, jedná se o zhruba 750 tisíc korun ročně. Chtěl bych poděkovat sousedům z Jihomoravského kraje, kteří nám vyšli vstříc a prodloužili nám linky do Jevíčka, které platíme. Je to ukázka dobré spolupráce na všech úrovních. Starostové nám předali zpětnou vazbu přímo z místa, kraje ji projednaly a na základě toho se snažíme o zlepšení situace pro lidi. Tak to má být,“ dodal náměstek Kortyš.

Jevíčská radnice zavedení zkušebního provozu kvituje a chce být i do budoucna aktivní při přípravě jízdních řádů. „Za město Jevíčko hodnotíme spolupráci na jedničku a budeme rádi, když se budeme moci zapojovat do tvorby jízdních řádů zejména v našem regionu i nadále, a to hlavně v oblasti mezikrajské obslužnosti. V současnosti připravujeme společně s okolními starosty připomínky a návrhy na lepší autobusové spojení také směrem na Olomouc,“ sdělil jevíčský starosta Dušan Pávek.