Další fází je hlasování, ve kterém veřejnost určí finální pořadí 10 nejpalčivějších problémů. Lidé mohou hlasovat přes webovou stránku města.

Obyvatelé využívají také anketní lístek, který našli ve zpravodaji. Uzávěrka hlasování je 15. dubna v 16 hodin.