Lidé si proto berou pitnou vodu z cisteren. Odebraný vzorek vody z lubenského vodojemu je podle hygieny nevyhovující. „Zhoršený stav vody je způsobený přívalovými dešti v lubenských zářezech nad vodojemem. Z tohoto důvodu je od pondělí přítok vody z vodojemu odstaven. Vodovodní řad je napouštěn pouze nezávadnou vodou ze Sebranic, kterou z preventivních důvodů doporučujeme převařit,“ informovalo vedení obce Lubná. Ve vesnici jsou rozmístěné cisterny s pitnou vodou, kde si lidé mohou natočit vodu do vlastních nádob a i tuto vodu doporučuje hygiena převářet.