„Participativní rozpočet má u občanů zvýšit zájem o veřejné dění a dát jim možnost, aby sami navrhovali a vybírali projekty, které podle nich zvýší kvalitu života v Litomyšli a integrovaných obcích. Zastupitelé města uvolní z rozpočtu částku potřebnou k realizaci čtyř projektů,“ sdělil mluvčí města Michele Vojáček. Vedení Litomyšle uvolní dvakrát částku ve výši 50 tisíc korun na jeden projekt a dále podpoří dva návrhy s celkovými náklady až 300 tisíc korun na jeden projekt. Návrhy na projekty může podat každý občan České republiky starší 15 let. Hlasovat o návrhu budou moci jen lidé, kteří mají trvalý pobyt v Litomyšli nebo integrované obci města.