Obyvatelé Litomyšle a integrovaných obcí navrhli celkem deset postupujících projektů. Které nakonec zvítězí, o tom rozhodují sami lidé. „Těší mě různorodost projektů. Kromě investičních akcí tam jsou i věci ze sociální oblasti. Je jen na občanech, které podpoří. Výsledky prvního ročníku participativního rozpočtu jasně ukázaly, že akce má smysl. Vznikly hezké projekty přímo od lidí,“ řekl starosta Litomyšle Daniel Brýdl.

Pavla Nováková chce propojit seniory a mládež, a to ve svém projektu Mí noví kamarádi - děda a babička. „Propojování generací nepomáhá pouze duševnímu zdraví seniorů, ale i dětem. Prostředky z participativního rozpočtu bych soustředila na rozjezd projektu, který by cílil právě na propojování generací. Děti z mateřských škol by se jednou týdně setkávaly se seniory. Společně by tvořili, četli příběhy, tančili a sdíleli zkušenosti. Navíc, pokud by se projekt rozeběhl, bych v něm ráda pokračovala i po vyčerpání nabízené finanční dotace," přiblížila svůj projekt Nováková. Znevýhodněné absolventy škol chce pro změnu podpořit Jarmila Chladová. „V Litomyšli mají dobré podmínky i zázemí žáci, kteří vyžadují individuální přístup ke vzdělávání, ale co po ukončení školní docházky? Co a jak dál bez asistentů? Ve městě chybí zázemí pro možnost získání alespoň částečného pracovního úvazku podle zdravotního stavu a schopností uchazečů,“ vysvětlila Chladová. Jde jí o vytvoření pracovního zázemí s vybavením pro úklidovou práci, pro péči o zeleň, záhonky, nově zasazenou výsadbu, údržbu i okrajových prostranství města.

Nemocnice ve Svitavách získala moderní přístroje.
Kvalitní snímky a rentgen na kolečkách

Peníze pro nemocnici by rád získal David Štegner. „V nemocnici schází zejména polohovací, rehabilitační, logopedické a ergonomické pomůcky, elektrické odsávačky, bezdrátová signalizace pro pacienty a další drobné prostředky,“ dodal Štegner.

Některé projekty jsou zaměřené na volný čas dětí i dospěláků. Tomáš Suchý usiluje o vybudování odpočinkové zóny u nábřeží v Nedošíně. „Jedná se o klidné místo, které propojuje naučnou stezku kolem rybníku Velký Košíř s naučnou stezkou v Nedošínském háji, který je jednou z nejzajímavějších přírodních dominant v okolí. Na konkrétním návrhu a realizaci budeme spolupracovat s místní střední zahradnickou a technickou školou,“ uvedl Suchý. V místě chce udělat parkovou úpravu, přidat prvky pro možnost k sezení a občerstvení, vytvořit přístup k řece, instalovat informační tabule, naučné prvky a stojany na kola.

Při putování regionem by lidé mohli využít i veřejná griloviště, která navrhuje Vlastimil Pešina. Kuličkové hřiště by se do Litomyšle hodilo podle Jana Pikny a fitpark by mohl vzniknout na Černé hoře. Ve městě by se také mohly objevit šachové stolky, třeba v zámecké zahradě, Klášterních zahradách, na náměstí nebo v lese.

Čeho se nakonec Litomyšl dočká, to rozhodnou lidé. Hlasování o participativním rozpočtu trvá do 15. června.