„Předpokládané náklady dosáhnou čtyř milionů korun. Tuto akci v rámci rozpočtu schválí zastupitelé. Výstavba chodníku umožní zhotovení přechodu. Další řešení spočívá v úpravě zadní cesty, a to v návaznosti na ukončení protipovodňových opatření,“ uvedl starosta Jiří Brýdl. Svitavy v rámci této akce upraví mosty a lávky za jedenáct milionů korun.

(ik)