„Lidé mohou navštívit komunitní kompostárnu, kde se seznámí s provozem, technikou a mohou si jako bonus domů nabrat zdarma kompost, ke kterému obdrží i certifikát o jeho kvalitě,“ uvedl Marek Antoš, vedoucí odboru životního prostředí svitavské radnice.

Zpřístupní také středisko Liko, kde mají Svitavy třídírnu plastů. „Lidé se mohou podívat i do sběrného dvora, kde prodloužíme otevírací dobu až do půl jedné,“ dodal Marek Antoš. Den otevřených dveří se na pracovištích ve Svitavách uskuteční od 9 hodin.