Vášně okolo výstavby a provozu zařízení, které provázejí dlouhodobé problémy, tak zřejmě ještě neutichnou. „Myslíte, že zabezpečení odpadní šachty plné vody u dětského hřiště v okolí skate parku je správné?" ptá se Agnieszka Kroupová, která fotografii poslala přímo vedení města a nyní její snímek visí také na internetu.

Šachta přitom už na první pohled nevypadá bezpečně a už vůbec ne tak, že by mělo jít o dokončené dílo. Lemují jej také pásky zakazující vstup na místo. „Ještě si musíme počkat. Nemáme první vyhodnocení provozu," uvedl nedávno zastupitel Březové Lubomír Šebela, když kanalizační řad přicházel do provozu. Stavařská firma mezitím zasáhla a místo problému překryla. „Už tam dali alespoň nějakou paletu a kládu," uvedla Agnieszka Kroupová.

Jenže na potíže kolem nedodělků si nedávno postěžovala také radnice ústy starosty Karla Adámka, jenž zdůraznil, že práce jsou nedokončené i v dalších částech. Podle něj má firma čas do 30. června, aby vše dala do stavu způsobilého k definitivnímu předání městu. Pakliže úpravy nestihne v termínu, někteří zastupitelé požadují sankce.