„K dalšímu zpracování jsme předali 650 tun papíru a 150 tun plastů,“ informuje vedoucí odboru životního prostředí Marek Antoš. Se separací skla projevuje nespokojenost. „Meziročně klesla o třináct tun, přesto lidé do speciálních nádob odložili 150 tun,“ vysvětluje. Na tříděný odpad mají Svitavy rozmístěno na tři sta kontejnerů.

„Při budování stanovišť se snažíme vyhovět lidem a zřizovat je tam, kde si to přejí,“ uvedl Antoš. Letos radnice rozmístí další nádoby. Navíc upraví přes dvacet stávajících stanovišť. Vybaví je stříškami a obklopí zelení. Nejen obyvatelé sídliště v Lánech, kde vykazují nejlepší výsledky, si zvykli na třídění domácího odpadu.

Svědomitost se jim vyplácí. protože platí menší poplatky za sběr a likvidaci. Letos to činí dvacet čtyři korun na jednoho obyvatele. O tuto částku se snižuje schválený povinný poplatek. Ve Svitavách každý zaplatí letos 492 korun. (ap)