Ve Svitavské nemocnici si to mohli vyzkoušet všichni, kteří ve čtvrtek 5. května prošli vestibulem vstupní budovy. Hned si také zkontrolovali, zda to dělají správně.

S nabídkou osvěty Jak si správně umýt a vydezinfikovat ruce je oslovily budoucí zdravotní sestřičky, dnes ještě studentky střední zdravotnické školy spolu s personálem nemocnice. Svitavská nemocnice se tak připojila ke Světovému dni hygieny rukou a umožnila všem návštěvníkům vydezinfikovat si ruce při vstupu do nemocnice i při jejím opuštění.

Zájemcům se dostalo výkladu jak si ruce správně umýt a ti, kteří měli zájem, dostali tento postup ještě na papíře. Pod speciální lampou si pak vyzkoušeli, jak čisté ruce po umytí mají. A mohli si tak ověřit, zda zvládli doporučený postup na jedničku, nebo zda musí proces zopakovat. „Chceme tak podpořit péči o ruce a jejich čistotu, a to nejen v běžném životě každého z nás v domácnostech i na pracovištích, ale i ve zdravotnických zařízeních. Usilujeme tak o to předcházet infekcím,“ vysvětlila náměstkyně pro ošetřovatelskou péči a ombudsman nemocnice Markéta Nemšovská. Infekce v nemocničním prostředí působí pacientům komplikace jejich zdravotního stavu a tím oslabují výkonnost zdravotního systému. Zvyšují také náklady na léčení. Správná hygiena rukou je efektivním a levným způsobem předcházení nákazám.

(zch)